جام جهانى : بزرگترين رويداد ورزشى سال ۲۰۰۶، تابستان آينده درآلمان | ورزش | DW | 06.03.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

جام جهانى : بزرگترين رويداد ورزشى سال ۲۰۰۶، تابستان آينده درآلمان

نزديك به سه ماه ديگر‌ هجدهمين دوره پيكارهاى جام جهانى فوتبال از تاريخ نهم ژوئن تا نهم ماه ژوئيه، بين ۳۲ تيم ملى وبرترجهان دراين ورزش شروع شده وبمدت چهار هفته تا تعيين برنده عنوان قهرمانى آن دراين دوره ادامه خواهند داشت.

ديدارپايانى جام جهانى ۲۰۰۶ در”برلين” پايتخت آلمان

ديدارپايانى جام جهانى ۲۰۰۶ در”برلين” پايتخت آلمان

بجز تيم ملى آلمان كه بعنوان ميزبان وبرگزاركننده اين دوره از مسابقات نيازى بانتخاب خود نداشت، ديگر ۳۱ شر كت كننده از سراسر جهان بتعداد ۱۲ تيم ازقاره اروپا، ۵ تيم ازآفريقا، ۴ تيم از آمريكاى جنوبى، چهارتيم ازآسيا، سه تيم از منطقه آمريكاى شمالى وميانى ويك تيم از اقيانوسيه، هريك دردنبال موفقيت در ديدارهاى دورمقدماتىخود، اجازه حضوروشركت در پيكارهاى آلمان را دريافت داشته اند.

بنابرقرعه كشى مسابقات كه درتاريخ نهم دسامبر سال پيش در شهر ”لايپزيگ“ بعمل آمد، اينك هريك از تيمهاى شركت كننده، درهشت گروه گوناگون وهرگروه شامل چهارتيم جاى گرفته وهريك ازآنان نخست سه ديدارگوناگون رادرگروه خود درپيش دارد.

درگروه يك: تيم آلمان با دارابودن سه عنوان قهرمانى جهان از گذشته، دراولين ديدار اين دوره از مسابقات دربرابر ”كاستاريكا” نماينده اى از آمريكاى شمالى و ميانى، درشهر مونيخ واردزمين خواهدشد. درهمين روز لهستان واكوادر نيز درشهر ”گلزن كرشن” بايكديگرروبروميشوند.

درروز دوم‌ سپس ديدارهاى گروه دو با شركت تيمهاى انگلستان، وپاراگوئه در شهرفرانكفورت، و ترينيداد–توباگو در برابرسوئد در شهردورتموند انجام ميگيرند. درهمين روز نيز در شهر هامبورگ دوتيم از گروه سوم، تيمهاى آرژانتين و ساحل عاج ودوتيم ديگر اين گروه يك روز بعد ازاين تاريخ در لايپزيك، تيمهاى سربستان–مونته نگرو و هلند، دربرابرهم قرار ميگيرند.

دراولين روز ديدارهاى گروه چهارم، ايران يكىازچهارنماينده آسيا ،درشهرنورنبرگ با تيم مكزيك روبروست ودرشهر كلن، نيز پرتغال وآنگولا، وارد زمين ميشوند. تيم ايران سپس درفرانكفورت تيمهاى پرتغال ودرلايپزيك ، تيم آنگولا نماينده آفريقا را در مقابل دارد.

ملى پوشان ايتاليا كه تاكنون سه عنوان قهرمانى جهان را صاحب بوده اند درديدارهاى گروه پنجم نخست درشهرهانوفر، تيم غنا نماينده اى از آفريقارادربرابر دارند . ايتاليا سپس در كايزرس لاترن با تيم آمريكا و در آخرين بازى گروه خود با تيم جمهورى چك درشهر هامبورگ روبروخواهد بود.

دارنده عنوان قهرمانى از دوره پيش وركوردارمقام قهرمانى جهان برزيل، درگروه ششم ديدارهاى دورمقدماتى نخست درشهر كايزرس لاترتن، درچهارمين روز مسابقات دربرابركروآسى وارد زمين ميشود وسپس به ترتيب درشهرهاى مونيخ با استراليا و دورتموند، با ژاپن نماينده آسيا روبروست.

درادامه ديدارهاى دورمقدماتى ، تيمهاى ملى فرانسه وسوئيس در شهر اشتوتگارت در روز ۱۳ ژوئن وارد زمين ميشوند. درهمين روزنيزكره جنوبى ديگر نماينده اى از آسيا و توگو، تيمىاز آفريقا درمقابل هم قرارميگيرند. سرانجام دراولين روز بازيهاى دور مقدماتى درگروه هشت درروز ۱۴ ژوئن، تيم ملى اسپانيا دربرابر ديگر تيمى از قاره اروپا تيم اوكراين در شهر لايپزيك، وارد زمين ميشود ودر همين روزهم عربستان سعودى از آسيا و تونس يكى از پنج نماينده آفريقا، درشهر مونيخ در مقابل هم ظاهر خواهند شد.

باپايان ديدارهاى دورمقدماتى درهشت گروه گوناگون، سپس ۱۶ تيم از دورمسابقات خارج شده و۱۶ تيم باقيمانده به دور يك هشتم راه مييابند كه اولين روز آن در روز ۲۴ ژوئن بين تيم اول گروه يك كه باحتمال بس فراوان تيم آلمان خواهد بود وتيم دوم گروه دوم درشهرمونيخ برگزارميشود. درهمين روز نيز درلايپزيك تيم اول گروه سوم با تيم دوم گروه دوم روبروخواهدبود.

 • تاریخ 06.03.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6nj
 • تاریخ 06.03.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6nj