تونى بلر: “راست گفته ام پس هستم.” | جهان | DW | 29.01.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

تونى بلر: “راست گفته ام پس هستم.”

چنان ققنوس كه از خاكستر خود بار ديگر برمى خيزد، تونى بلر نخست وزير بريتانيا، در پى شبى جانكاه كه بيش از ۱۷۰ تن از نمايندگان حزب كارگر در پارلمان انگليس به رويش آتش گشودند و تنها موفق شد با داشتن ۵ راى اضافى لايحه ى جديد آموزش عالى را به تصويب مجلس عوام برساند، بار ديگر در جلسه فوق العاده پارلمان كه طى آن لرد هاتن رييس كميسيون ويژه حقيقت ياب درباره علل خودكشى دكتر ديويد كلى، گزارش خود را به اطلاع نمايندگان مردم رس

به نظر ميرسد كه تونى بلر، نخست وزير بريتانيا، بار ديگر دوران توفانى را پشت سرگذاشته است

به نظر ميرسد كه تونى بلر، نخست وزير بريتانيا، بار ديگر دوران توفانى را پشت سرگذاشته است

اند.

بلر، قدرتمند و استوار چنان چون نخستين ماههاى به قدرت رسيدنش و در يكى از موثرترين سخنرانى هاى سالهاى اخيرش، ياد آور شد با توجه به محتواى گزارش لرد هاتن معلوم شد كه من نه دروغ گفته ام، نه پنهان كار كرده ام نه در باب سلاحهاى كشتار همگانى صدام حسين در گزارشى كه به پارلمان و ملت دادم، عبارتى نادرست را در ميان عبارات درست جاسازى كردم و نه به طور كلى در رابطه با دكتر ديويد كلى كارى كرده ام كه امروز باعث شرمندگى باشد. همه گاه راست گفته ام پس جايى براى سرافكندى و كناركشيدن نيست بلكه مى مانم و به خدمت خود به مردم بريتانيا ادامه مى دهم.

با آنكه شمارى از مطبوعات امروز صبح بريتانيا از جمله روزنامه عوام پسند »سان« بخشهايى از گزارش لرد هاتن را به چاپ رسانده بودند و از نخستين ساعات بامداد حزب محافظه كار با متهم كردن دفتر نخست وزيرى به اينكه منبع افشاى گزارش به بعضى از روزنامه ها بوده است، اما ميليونها تن از مردم بريتانيا از حدود ۱۱ صبح، با دقت بسيار به رويدادهاى جلسه ويژه پارلمان چشم و گوش دوخته بودند تا از زبان لرد هاتن بشنوند كه قصه ى دوز و كلك زدنى دولت چه بوده است.

جريانى كه از ماه آوريل گذشته گريبان دولت را گرفته است از آنجا مايه گرفت كه تونى بلر در گزارشى به پارلمان در ماه مارچ پيرامون دلايل همگامى بريتانيا با ايالات متحده جهت براندازى صدام حسين، تاكيد كرد كه صدام حسين داراى انبارهاى مملو از سلاحهاى كشتار جمعى است و در صورت بروز يك درگيرى رژيم عراق قادر است در كمتر از ۴۵ دقيقه سلاحهاى شيميايى و ميكروبى خود را مورد استفاده قرار دهد. چندى بعد آقاى آندرو گيليگان گزارشگر دفاعى BBC در برنامه اى با استناد به دو منبع كه نامشان را فاش نكرد مدعى شد كه گزارش بلر، شكل مبالغه شده از گزارشى است كه شوراى مشترك امور امنيتى به نخست وزير داده است. بلر به شدت در برابر ادعاى BBC واكنش نشان داد و از مديران بنگاه سخن پراكنى خواست كه ادعاى خود را ثابت كنند.

چند روز بعد، يك روزنامه انگليسى نام منبع خبرنگار بى بى سى را در وزارت دفاع فاش كرد و با اشاره به دكتر ديويد كلى كارشناس ارشد سلاحهاى كشتار همگانى در وزارت دفاع به طور تلويحى دفتر نخست وزيرى و وزارت دفاع را متهم به اعمال فشار بر دكتر ديويد كلى كرد. ۴۸ ساعت بعد با خودكشى دكتر كلى ماجرا پيچيده تر شد به گونه اى كه حتى بعضى ها تا حد متهم ساختن دستگاه اطلاعاتى بريتانيا به قتل وى پيش رفتند. در اين ميان كميسيون روابط خارجى و دفاعى مجلس عوام پس از احضار خبرنگار بى بى سى و وزير دفاع و مسئول رسانه ها در نخست وزيرى آلستركمپل، و استماع اقارير مصمم آنها به تشكيل يك كميته حقيقت ياب مستقل به رياست لرد هاتن شد تا در چند و چون ماجرا دور از جنجالهاى رسانه اى تحقيق كند.

نتايج اين تحقيقات آشكار كرد كه بلر به هيچ روى در گزارش دستگاه امنيتى پيرامون خطر استفاده صدام حسين از سلاحهاى كشتار همگانى دست نبرده و به پارلمان دروغ نگفته است و هرچه بوده اگر در گزارش مبالغه اى هم صورت گرفته باشد اينكار از جانب ستاد مشترك امور امنيتى بوده است. گزارش لرد هاتن همچنين نخست وزير و وزير دفاع و مسئول سابق رسانه ها در نخست وزيرى آلستركمپل را در جريان افشاى نام دكتر ديويد كلى بيگناه تشخيص داد و نيش خود را متوجه بى بى سى كرد كه اتهامات سنگينى را بر دولت وارد كرده است.

بلر پس از شنيدن گزارشى كه ديشب متن آن براى او فرستاده شده بود گردنفرازانه در برابر نمايندگان ايستاد و از عملكرد خود دفاع كرد. بلر گفت ممكن است كسانى در رابطه با مشروعيت جنگ با رژيم عراق هنوز قانع نشده و مخالف منطق ما باشند، اما اين امر كه جهان بدون صدام حسين جهان بهترى است نمى تواند مورد ترديد باشد.

عليرضا نورى زاده، گزارشگر صداى آلمان در لندن

 • تاریخ 29.01.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5XT
 • تاریخ 29.01.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5XT