تونس، تيم شگفتى آفرين پيكارهاى هندبال قهرمانى جهان | ورزش | DW | 03.02.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

تونس، تيم شگفتى آفرين پيكارهاى هندبال قهرمانى جهان

تيم ملى هندبال مردان تونس، كشور ميزبان وبرگزاركننده نوزدهمين دوره مسابقات قهرمانى جهان، باموفقيت درديدارهاى دورمقدماتى وميانى خود به نتايج دور انتظارى دست يافته وباكسب يكى از سه عنوان قهرمانى جهان در اين سال روبروست.

عدم موفقيت تيم ملى هندبال آلمان در پيكارهاى قهرمانى جهان

عدم موفقيت تيم ملى هندبال آلمان در پيكارهاى قهرمانى جهان

ملى پوشان اين كشور در صورت برد در آخرين ديداردورميانى خود در گروه يك در برابر روسيه دارنده عنوان قهرمانى جهان در گذشته، دردور ديدارهاى نيمه پايانى حضور خواهندداشت. بهمين گونه تيمهاى يونان و فرانسه ، نيز باشانس راهيابى به دور نيمه پايانى ازاين گروه روبروهستند.

درگروه دوم، كروآسى مدافع عنوان قهرمانى ازدوره پيش، حضورش دردوريك چهارم ازهم اكنون مسلم است.اين تيم دردنبال برد ازتيم آلمان، دارنده مقام قهرمانى اروپا ومدال نقره المپيك، بازهم در بين چهارتيم باقيمانده، بچشم خواهد خورد، در حاليكه ملى پوشان آلمان در بين برترين هاى جهان در اين سال جاى نداشته وبخاطركسب مقتم نهم ، با تيم سوئد باچهارعنوان قهرمانى از گذشته، روبروخواهدبود.

ديگر تيم اين گروه”سربستان ـ مونته نگرو، در صورت برد از كروآسى در آخرين ديدارخود ، بدور نيمه پايانى راه خواهديافت.اسپانيا ونروژ، ديگر تيمهاى اين گروه نيز، از شانس راه يابى به دور نيمه پايانى با حضور چهارتيم باقيمانده برخوردارند.

درنوزدهمين دوره مسابقات هندبال قهرمانى جهان در بين مردان، ۲۴ تيم ازسراسرجهان حضوريافتند كه در بين آنان موفقيت بيشتر تيمهاى كشورهاى اروپا، قابل پيش بينى بود.نمايندگان آفريقا مصر وبويژه تونس، نيزنتايج قابل توجهى را ازديدارهاى خود در اين مسابقات برجاى گذاشتند.درحاليكه نمايندگان آمريكاى شمالى و جنوبى وهم چنين نمايندگان آسيا، ژاپن، كويت وقطر، بدون موفقيت در ديدارهاى دور مقدماتى خود باقى ماندند.

 • تاریخ 03.02.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A73Z
 • تاریخ 03.02.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A73Z