تمايل به انجام اصلاحات در اتحاديه عرب | جهان | DW | 04.03.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

تمايل به انجام اصلاحات در اتحاديه عرب

وزراى امور خارجه كشورهاى عربى جهان در اتحاديه عرب بر سر خط اصلاحات اين سازمان ۵۹ ساله به توافق نظر رسيدند. جزئيات امر هنوز مشخص نشده اند چرا كه ظاهرآ ابتكار عمل از خارج منشا گرفته است.

default

بدين معنا كه آمريكا زمانى كوتاه، پيش از برگزارى اين اجلاس تصورات خود را از دموكراتيزه كردن منطقه ارائه كرده بود. اما انتقادهاى عنوان شده عليه بى اثرى اين سازمان، كه ۲۲ كشور را در عضويت خود دارد، تنها از خارج بر نميخيزند. در يك متن مشترك پيشنهادها قرار بر اين شده است كه، اين متن به عنوان يك طرح، در تاريخ بيست و نهم و سى ام مارس هنگام برگزارى اجلاس سران در تونس، به روساى كشورها و دول ارائه گردد. گزارشگر صداى آلمان در اينباره گزارش ميدهد:

كانالهاى تلويزيونهاى ماهواره اى عربى، اگر كاملآ دنباله روى خط حاكميت نباشند، ديروز چهارشنبه در بين اخبار آنها تنها يك گزارش بود، كه در حاشيه از ارزشى برخوردار بود. ابتكار عمل براى انجام اصلاحات در ليگ عرب، كه ديروقت سه شنبه شب در قاهره اعلام گرديد. از نخستين روز ماه مارس وزراى امور خارجه كشورهاى عربى در قاهره به بحث و مشاوره مشغول شدند. از جزئيات متن اين اصلاحات هنوز خبر رسميى در دست نيست.

علاوه بر اين روز دوشنبه گذشته نيز يك طرح پيشنهادى از سوى كشورهاى مصر و عربستان سعودى ارائه شده بود. در اين متن نيز سخن از اصلاحات ميرود. مصر پيشنهادهاى ديگرى را نيز بصورت مستقل در اين زمينه تحويل مقامات مسئول كرد.

بنابراين در زمينه طرحهاى پيشنهادى كمبودى وجود ندارد. اما جالب قضيه اين است كه، همه آنها به ناگهان بروز ميكنند، پس از اينكه سران آمريكا يك طرح دموكراتيزه شدن را آنطور خود آنرا مينامند براى “خاور ميانه گسترش يافته” ارائه ميدهند و منظور آنها سرزمينهاى از مراكش گرفته تا افغانستان هستند.

در جهان عرب اين عمل آمريكا طى روزهاى گذشته به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. تقريبآ اينطور به نظر ميرسد كه، كشورهاى عربى هم به همين دليل با خيل طرحهاى اصلاحى خود به مقابله با آمريكا پرداخته اند. در اين طرحها از دموكراسى بيشتر بوسيله شركت افزونتر مردم در امور و تغيير ساختار سياسى و اقتصادى سخن ميرود.

اما مردم كشورهاى عربى، به شنيدن وعده هاى بزرگ عادت دارند. يك ناظر در اين زمينه ميگويد، اين هم بار ديگر تنها يك بازيست. ما چگونه ميتوانيم اين اصلاحات را به انجام برسانيم كه همه متعجب گردند، بدون اينكه واقعآ در تناسب قدرتها، تغييرى داده شود. امر موسى دبير كل اتحاديه عرب اما در اين مورد اظهار اميدوارى ميكند.

در كنفرانس قاهره بويژه مباحثات شديدى در زمينه تشكيل سازمانهاى جديد انجام گرفتند براى مثال تاسيس يك پارلمان عرب يا يك ديوان عالى كشورهاى عرب. اما بايد ياد آور شد كه، بويژه در دوره پيش و همچنين در حين جنگ عراق مشخص گرديد كه، علائق متفاوت ۲۲ عضو ليگ عرب بزحمت در يك كاسه ميگنجند. شايد اينك فشار افزاينده در جهت مدرن و دموكراتيزه شدن اين كشورها، همچون يك دشمن مشترك جديد ميباشد كه، در مقابل آن كشورهاى عربى، بيشتر به يكديگر نزديك ميشوند.

 • تاریخ 04.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4uK
 • تاریخ 04.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4uK