تشديد مبارزه با تروريسم در اتحاديه اروپا | جهان | DW | 23.03.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

تشديد مبارزه با تروريسم در اتحاديه اروپا

وزراى امور خارجه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا روز گذشته در اجلاس بروكسل با برنامه تنظيم شده از طرف وزراى كشوراين هم پيوندى در زمينه مبارزه با تروريسم موافقت كردند كه اين برنامه نيز كه با توجه به سوءقصدهاى خونين مادريد پايتخت اسپانيا تهييه شده، قرار است دراجلاس سران و نخست وزيران اتحاديه اروپا در اوآخر هفته بتصويب برسد ومحور اصلى آنرا نيز تسريع مبادله اطلاعات ميان مراجع امنيتى و همچنين سازمانهاى امنيت واطلاعات

default

تشكيل ميدهد.افزون براين قرار است كه يك همآهنگ كننده اقدامات امنيتى در اتحاديه اروپا نيز تعيين شود.خلاصه تفسيرى از مفسر دويچه وله صداى آلمان Bernd Riegert.

وزراى امورخارجه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا وقت كمترى از آنچه كه قبلا درنظر گرفته شده بود را صرف مبارزه با ترور دراروپا نمودند كه علت نيزرويدادهاى روز گذشته خاور ميانه بود و بدين علت نيز به تصويب برنامه تنظيم شده از طرف وزراى كشور براى مبارزه با تروريسم بسنده كردند كه در انطباق با آن بايد اقدامات مشترك وموثرترى در چارچوب مبارزه با تروريسم بعمل آيند.بايد گفت كه اكثر كشورها مبارزه با تروريسم را يك وظيفه ملى ميخوانند وتقريبا بعيد بنظر ميرسد كه شمارى ازسازمانهاى اطلاعات و سرويس مخفى كشورهاى مذكور داوطلبانه حاضر به مبادله اطلاعات جمع آورى شده گردند و بدين خاطر است كه همآهنگ كننده اقدامات امنيتى در اين اتحاديه كه قرار است تعيين شود با توجه به اين موضوع كه در آينده نزديك بيست و پنج كشور عضو اين اتحاديه خواهند بود، وظيفه ائى دشوار به عهده خواهد گرفت.

حال ولى وزراى امور خارجه اتحاديه اروپا با مبادله اطلاعات موافقت كردند كه خود اقدامى است سياسى، زيرا حال به عهده سران و نخست وزيران كشورهاى عضو اتحاديه اروپاست كه روئساى سازمانهاى اطلاعات و سرويس مخفى را وادار به رد و بدل كردن اطلاعات دراين اتحاديه نمايند. ترديدى نيست كه اروپا پس از سوء قصدهاى خونين مادريد پايتخت اسپانيا نميتواند بخود اجازه دهد كه اطلاعاتى را كه هر كشورعضو اين اتحاديه درزمينه مبارزه با تروريسم جمع آورى نموده بعنوان اسرار كشور بخواند و آنرا در اختيار ديگر كشورهاى عضو قرار ندهد.زيرا سوءقصدهاى تروريستى يازدهم سپتامبر ماه سال دو هزار ويك و همچنين يازدهم ماه مارس سال جارى نشان دادند كه تروريست ها در سطح جهانى اقدام ميكنند و از جمله از طريق سوءاستفاده از آزادى سفر در اين اتحاديه .

اما مبادله اطلاعات ميان اروپا و سازمانهاى اطلاعات و جاسوسى آمريكا نيز اهميت فراوان خواهد داشت زيرا كه سازمانهاى مذكور اطلاعات ذيقيمتى در چارچوب مبارزه با تروريسم در اختيار دارند ولى در اينجاست كه از زمان جنگ عراق ، برخى از تماسها تقريبا قطع شده است و سازمانهاى اطلاعات و جاسوسى آمريكا اطلاعاتى را كه در اختيار دارند در درجه اول در اختيار انگلستان قرار ميدهند كه انگلستان نيز اجازه ندارد اين اطلاعات را در اختيار ديگر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا قرار دهد. آمريكا پيشنهاد ميكند كه اتحادى با شركت سازمانهاى اطلاعات و سرويس مخفى تشكيل شود و آنهم به تاسى از پيمان ناتو وتحت فرماندهى مشترك و البته تاكيد بر نقش غالب ايالات متحده آمريكا در آن .اما فعلا كشورهاى اروپائى در اينباره ترديد دارند كه البته قابل درك است. باتوجه به همين نكات نيز بايد گفت كه در حال حاضر مسئوليت استفاده بهتر و موثر تر از امكانات موجود براى همكاريهاى امنيتى در اتحاديه اروپا به عهده سران و نخست وزيران اين هم پيوندى است بعنوان مثال در نظر گرفتن اختيارات بيشتر براى ادارات پليس و دادستانى اروپا در خصوص مبارزه با تروريسم .

 • تاریخ 23.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5WG

مطالب مرتبط

 • تاریخ 23.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5WG