ترور در اسپانيا | جهان | DW | 05.04.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

ترور در اسپانيا

مفسر روزنامه Berner Zeitung منتشره در شهر برن در سوئيس در تفسيرى در باره تارومار كردن سلولهاى تروريستى در اسپانيا ، ميپرسد آيا اين وضعيت را ميتوان بعنوان «جهاد در اروپا« خواند؟.

وى در ادامه تفسير از جمله مينويسد:تقريبا هرماه در يك كشور اروپائى يك سلول ترور اسلامى تارومار ميشود و در همه جا نقشه اقدامات تروريستى و رابطه نزديك تروريست ها با ديگر كشورهاى اروپائى و همجوار و همچنين با كشورهاى واقع در شمال آفريقا بدست مامورين مى افتند.خونريزى مادريد،پايتخت اسپانيا ، ميتوانست درشهرهاى بزرگ ديگر كشورهاى اروپائى نيز بوقوع بپيوندد. اما باوجود نگرانى ها و افزايش تنش بايد گفت كه موفقيت هاى شايان توجهى نيز در مبارزه با تروريسم در كشورهاى اروپائى بدست آمده اند و مراجع امنيتى كشورهاى اروپائى توانستند در موارد مختلف مانع از انجام عمليات تروريستى اين شبكه هاى ترور در اروپا گردند. و همين راه در پيش گرفته شده از طرف مراجع امنيتى كشورهاى اروپائى باعث قوت قلب ميشود و بايد به اين راه ادامه داد زيرا جهانى شدن ترور نشان ميدهد كه ريشه كن ساختن آن فقط از طريق مبارزه مشترك و جهانى مقدور است.

روزنامه آلمانى Die Welt نيز ستون تفسير سياسى خود را به سوءقصدهاى خونين مادريد اختصاص داده و در اينباره مينويسد: در اسپانيا گفته ميشود كه هسته اصلى گروهى كه مسئوليت انجام سوءقصدهاى خونين مادريد را به عهده داشت يا زندانى شده اند و يا آنكه خودكشى كرده اند و منجمله رهبر آنها.همين امر ازيكسو نشان ميدهد كه اقدامات دقيق مامورين پليس عليه ترور و تروريستها ميتواند موفقيت آميز باشد و آنهم بدون بموقع اجرا گذاشتن مقررات حالت فوق العاده و يا در نظر گرفتن ديگر محدوديتها براى مردم واز سوى ديگر بايد سرسختى تروريستها نيز موجبات نگرانى مردم را فراهم سازد زيرا زمانيكه خطر دستگير شدن آنها را تهديد ميكند دست به اقداماتى هولناك ميزنند كه كشته و مجروحين فراوانى بجاى ميگذارد. اين امكان وجود دارد كه موج ترور زمانى به ديگر كشورهاى اروپائى نيز سرايت كند و منجمله به آلمان ، بدين خاطر است كه بايد خود را آماده مبارزه با آن نمائيم البته بدون سراسيمگى و دستپاچه شدن .


 • تاریخ 05.04.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5tt
 • تاریخ 05.04.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5tt