تدابير امنتيتى آلمان بهنگام پيكارهاى جام جهانى ۲۰۰۶ | ورزش | DW | 22.08.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

تدابير امنتيتى آلمان بهنگام پيكارهاى جام جهانى ۲۰۰۶

وزير كشور آلمان ” اتو شيلى ” اخيرا در يك كنفرانس مطبوعاتى در شهر برلين، ازگزارش كميته بررسى برنامه هاى امنيتى واجراى آنان بهنگام برگزارى ديدارهاى جام جهانى فوتبال در اين كشور درسال آينده، ابراز رضايت كرد.

”اتو شيلى” در كنار ” فرانتس بكن بائر:

”اتو شيلى” در كنار ” فرانتس بكن بائر:

با اشاره به تجربيات بدست آمده از ميزبانى ديدارهاى فوتبال ”جام كنفدراسيونها” در ماه ژوئن گذشته در اين كشور، ”اتو شيلى” در پنجمين نشست اين كميته با وجود ابراز رضايت ازپيشرفت هاى حاصله دربرنامه هاى گوناگون برقرارى تدابير امنيتى در سراسر كشور، همزمان بنكاتى چند در اين باره اشاره كرد.

بنا بنظر وى، هجوم تماشاچيان از جايگاهها وورود آنان بزمين بازى كه چندين بار بهنگام پيكارهاى ” جام كنفدراسيونها“ مشاهده شد، خطرى حادوشديد رابراى بازيكنان وسرپرستان تيمها باعث نشده ودر درجه دوم اهميت جاى ميگيرد.

در اين زمينه اخيرا، معاون كميته برگزارى مسابقات ” ولفگانگ نيرسباخ” نگرانى خويش رانشان داده و باحتمال چنين رويدادى باتوجه به استفاده از ابزارهاى ضربت از جانب تماشاچيان، اشاره نمود.

بنا بگفته ” اتو شيلى” بهنگام پيش فروش بليط هاى ورودى مسابقات، اقدامات امنيتى لازم وضرورى در اين زمينه قبلا بعمل آمده وهريك از بليط هاى ورودى وتعيين شده براى حاميان مالى، ميهمانان افتخارى ويا بليط هائي كه در بازار آزاد تهيه گشته اند، هريك با درج مشخصات فردى دارنده بليط همراه بوده وسپس در اختيار صاحبان آنان گذاشته ميشود.

دررابطه با كنترل فضاى هوائى دوازده ورزشگاه در سراسر كشورومحل مسابقات ۲۴ تيم شركت كننده از سراسر جهان ، وزير كشوراظهار داشت كه آنان بهنگام مدت زمان برگزارى مسابقات تحت كنترل قرارگرفته اما بدون استثنا با محدويت روبرو نخواهند بود. يارى وكمك از نيروهاى ارتش بخاطر حفظ امنيت جزو برنامه نبوده، واين نيزدراصل غيرممكن نيست. در صورت بروز حادثه اى كه با رويدادى تشنج آميزقابل مقايسه باشد، امابهره گيرى از نيروهاى ارتش ، ممكن خواهد بود.

وزيركشور آلمان، سيستم امنيتى واجراى امور آن را درهريك از ۱۲ ورزشگاه محل مسابقات ،با هيچگونه نقِصى روبرونديده،اما از سوى ديگرشرح كامل ودقيقى را از كمبودهاى موجوده بيان نداشت. :اودر حال حاضر مايل نيست كه نقائص مربوطه در اين زمينه راباطلاع همگان وافكار عمومى رساندوروشن ساخت كه درهرصورت اما بخاطر رفع آنان باندازه كافى زمان ووقت، موجود است.

 • تاریخ 22.08.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6vo
 • تاریخ 22.08.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6vo