بى حاصلى سياست كبك | جهان | DW | 30.08.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

بى حاصلى سياست كبك

اروپا بالاخره فهميد كه سياست كبك و سر زير برف كردن بى حاصل است. اروپا بايد بياد بياورد كه جنگ اسلام راديكال از زمان خمينى شروع شد و نه با جرج بوش.

خبرنگاران روزنامه فيگارو و راديو بين المللى فرانسه

خبرنگاران روزنامه فيگارو و راديو بين المللى فرانسه

خبرنگاران فرانسوى روزنامه فيگارو و راديو بين المللى فرانسه از سوى يك گروه تروريستى موسوم به ارتش اسلامى در عراق به گروگان گرفته شدند. اين گروه در گذشته نيز مسئوليت گروگان گيرى و قتل شهروندان خارجى در عراق را برعهده داشته است. ارتش اسلامى به دولت فرانسه يك اولتيماتوم ۴۸ ساعته داده است كه قانون منع حجاب در مدارس را لغو نمايد، در غير اين صورت دو خبرنگار به قتل خواهند رسيد.
روزنامه هانوفرشه آلگماينه در تحليل اين گروگانگيرى مينويسد: اينها چه آدمهائى هستند كه خبرنگاران فرانسوى را ربوده و ميخواهند كه مجلس ملى در پاريس هرچه سريعتر قانون را تغيير و حمل روسروى در مدارس را دوباره آزاد نمايد.
اگر موضوع نسبت به خطر قتل دو خبرنگار فرانسوى توسط ارتش اسلامى جدى نبود، آدم در مورد اين تركيبى از حماقت و پرروئى خنده اش ميگرفت. در اروپا و بيشتر در فرانسه و آلمان گروگانگيرى و حمله به خارجيان در عراق بخشى از شورش بر حق عليه اشغالگران ارزيابى ميشد. حتى حمام خون در بمب گذارى در شهر مادريد اسپانيا نيز با سكوت تائيد آميز برخى همراه شد كه اين عمل را ناشى از تنبيه دولتى دانستند كه در جنگ سهيم است.
ربوده شدن فرانسوى ها اكنون اين فرصت را پيش آورده است كه بتوان اين تصوير و تابلوى كج را اندكى ميزان كرد.
در حقيقت به اين دليل اسلاميست ها به مقابله خشونت بار با جوامع آزاد غربى برميخيزند كه جوامعى آزاد و غربى هستند. حضور در جنگ عراق دليل حملات اينها نيست. حتى صلح جوهاى غرب هم مورد هدف قرار دارند.

روزنامه ايتاليائى كوريره دلا سرا هم در اين باره مينويسد: اين بار كسى نميتواند ناسزاگويان تقصير را برگردن بوش بياندازد. اين بار رئيس جمهور فرانسه ژاك شيراك كه در سراسر جهان به آنتى بوش معروف است مورد تهديد اسلاميست هاى جنايتكار قرار گرفته است.
اروپا بالاخره فهميد كه سياست كبك و سر زير برف كردن بى حاصل است. اروپا بايد بياد بياورد كه جنگ اسلام راديكال از زمان خمينى شروع شد و نه با جرج بوش. اين حركت اسلامى جنگ تمام عيارى را اعلام كرده است كه حد و مرزى نميشناسد.

 • تاریخ 30.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5qp
 • تاریخ 30.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5qp