بزرگترين فدراسيون فوتبال جهان | ورزش | DW | 24.12.2003
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

بزرگترين فدراسيون فوتبال جهان

فدراسيون فوتبال آلمان در شهر “ فرانكفورت“ بنا بر آمار وارقام در دست‘ بزرگترين فدراسيون فوتبال در جهان بشمار ميرود.

فدراسيون فوتبال آلمان در شهر “ فرانكفورت” بزرگترين فدراسيون جهان در اين ورزش

فدراسيون فوتبال آلمان در شهر “ فرانكفورت” بزرگترين فدراسيون جهان در اين ورزشاين فدراسيون كه نخست درماه ژانويه سال ۱۹۰۰ در شهر “ لايپزيك“ تاسيس يافت‘ اينك و در ماه آينده تاريخى ۱۰۴ ساله را پشت سرخواهد گذاشت. در اوان تاسيس خود تنها تعداد ۸۶ باشگاه فوتبال را در بر ميگرفت‘در طول اين مدت وفاصله در سراسر كشور به تعداد ۲۶۲۳۹ باشگاه افزايش يافته واينك بعنوان بزرگترين فدراسيون ورزشى در آلمان محسوب ميشود.
در اين تعداد از باشگاهها در سراسر كشور و بنا بر آمار دقيق وبدست آمده در سال ۲۰۰۳‘ كل ۶۲۷۴۰۲۱ شش ميليون و دويست وهفتادوچهارهزارو بيست ويك تن بازيكن فوتبال بطور رسمى عضويت يكى ازباشگاههاى فوتبال را در سراسر كگشور دارا بوده و در اين ورزش به فعاليت مشغول اند. بدينگونه نسبت به سال پيش و آمارمربوطه بآن‘ اين تعداد بازهم درطول يكسال افزايش يافته و رقمى برابر با ۹۵۲۴ عضو تازه ديگر را نشان ميدهد. كل بازيكنان فوتبال در سراسر كشور در دسته ها و گروههاى سنى جداگانه از يكديگر شامل خردسالان، كودكان‘ نوجوانان، جوانان‘ بزرگسالان وسپس رده سالمندان’ ميشوند كه هرهفته در مسابقات گوناگون در استانها‘ شهرها‘ مناطق ‘ بخشها و محلات شركت مييابند.

فوتبال بانوان در آلمان در اين فاصله نيز در سطح گسترده اى به فعاليت مشغول است ودر دسته دوشيزگان و بانوان ، رويهمرفته ۸۵۹۳۵۴ تن را در بر ميگيرد. اين تعداد نيز در سال ۲۰۰۳ ،افزايشى را برابربا ۴۲۱۷ عضو نشان ميدهد. باتوجه به موفقيت تيم ملى فوتبال اين كشور در هفتمين دور پيكارهاى جام جهانى در اين دسته در آمريكا كه در تابستان سال۲۰۰۳ مدال طلاى قهرمانى جهان را براى اولين بار براى بانوان اين كشور بهمراه داشت‘ پيش بينى ميشود كه توجه به فوتبال دراين دسته ودر ميان دوشيزگان وبانوان كشور افزايش يافته و فعاليت بيشتر آنانرا در اين ورزش باعث شود.
بمانند سالهاى پيش بازهم استان “ بايرن “ در جنوب آلمان با مركز آن در شهر “ مونيخ“ و داراى دو تيم فوتبال حرفه اى در دسته اول باشگاههاى كشور تيمهاى “ بايرن مونيخ و ۱۸۶۰ مونيخ“ بيشرين تعداد بازيكن فوتبال را در اختيار دارد.

 • تاریخ 24.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Mq
 • تاریخ 24.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Mq