برگزارى انتخابات رياست جمهورى در كشور الجزاير | جهان | DW | 08.04.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

برگزارى انتخابات رياست جمهورى در كشور الجزاير

پنجاه و پنج درصد. اين ميزان آرائيست كه پرزيدنت كنونى الجزاير عبدالعزيز بوتفليقه طبق نظر پرسيهاى انجام گرفته، ميتواند در انتخابات آينده روى آن حساب كند.

default

رقمى كه برخى از همتايان سياسى او در كشورهاى عربى همسايه، با شنيدن آن تنها قادرند لبخند بزنند، چرا كه در كشورهاى آنها بصورت سنتى موافقت با مقام رهبرى همچنان رقمى بين ۸۰ و ۱۰۰ در صد ميباشد.

يكى از تحليلگران سياسى الجزاير آنيس رحمانى ميگويد:”ما در الجزاير از نوعى آزادى مطبوعات برخورداريم كه، قابل تمجيد است. ناظران اروپائى نيز بر اين امر اذعان دارند و همچنين به اندازه كافى، سياستمدارانى وجود دارند كه تلاش ميكنند، در برابر شيوه هاى خودكامه حاكميت مقاومت كنند.”

اينك كه امروز پنجشنبه تقريبآ ۱۷ ميليون تن مردم الجزاير فراخوانده شده اند، راى خود را به صندوقها بريزند، بايستى هم برخى چيزها با انتخابات رياست جمهورى پيشين تفاوت داشته باشند، حداقل قول و وعده بوتفليقه. هم در سال ۱۹۹۵ و هم ۱۹۹۹ انتقادات شديدى عليه شيوه برگزارى انتخابات عنوان شدند. در آنزمان به نظر ميرسيد، كه پيروزى تنها حزب موجود در كشور در آن مقطع مسلم است يعنى حزب FLN. در سال ۱۹۹۹ تنها بدين دليل كه، يكروز پيش از برگزارى انتخابات تمامى نامزدان اانتخاباتى غير از بوتفليقه، به عنوان اعتراض انتخابات را تحريم نمودند. آنيس رحمانى در اينباره ميگويد:”در اين انتخابات رياست جمهورى براى نخستين بار است كه، مهمترين بازيكن عرصه سياسى كشور الجزاير، خود را از جريان خارج نگاه ميدارد، يعنى ارتش.”

سران ارتش قول داده اند كه، با توجه به انتخابات، بيطرفى خود را حفظ كنند. پرزيدنت بوتفليقه اما، قول داده است كه نظارت بر برگزارى انتخابات توسط يك نيروى مستقل سوم انجام پذيرد و واقعآ هم انتخاب مجدد بوتفليقه، مسلم به نظر نميرسد. پيش از همه او بايستى رقابت شديدى، با نخست وزير اسبق خود Ali Ben Flies داشته باشد.

رقباى انتخاباتى بوتفليقه از جناحهاى متفاوت موجود در جامعه الجزاير منشا ميگيرند. يك بربر لائيك، يك خانم فمينيست پيرو تروتسكى، يك اسلامگراى ميانه رو، علاوه بر اين Ali Fawzi Rebain كه حزب كوچك او “عهد ۵۴” نام دارد و اشاره ايست به آغاز جنگ رهائى بخش الجزاير در سال ۱۹۵۴ . و طبيعتآ Ben Flies. Ali Ben Flies در آنزمان از سوى برادر حزبى خود بوتفليقه از كار بركنار شد زمانيكه، او تمايل خود را براى نامزدى خود در انتخابات رياست جمهورى عليه او عنوان ساخت.

ممكن است اين تصور بوجود بيايد كه، اين پيشزمينه پلوراليستى يا كثرت گرائى كه انتخابات الجزاير بر اساس آن انجام ميگيرد، يكى از دستاوردهاى بوتفليقه است. اما Abdel Haqq Burairiou يكى از وكلاى اين كشور با اين نظر مخلفت كرده و مافزايد:”دموكراسى در الجزاير يك دموكراسى سطحيست.”

و آنيس رحمانى در گيريهاى واقعيى را ميبيند كه، در انتخابات الجزاير چهره مينمايند، جدالهائى كه بين عالى مقامان سياسى كنونى كشور و نيروهاى جديد دموكرات انجام ميگيرند.

در انتخابات الجزاير همچنين موضوع بر سر بيلان بدست آمده، از حكومت ۵ ساله بوتفليقه است. اينها ۵ سالى هستند كه طى آن، تغييرى در ميزان بالاى ۳۰ درصد بيكارى بوجود نيامد، كه در آن كمبود مسكن يك مسئله عظيم در كشور باقى ماند و درگيريهاى دولت با اقليت بربرها در شمال شرقى ادامه دارند.