برنامه انتخاباتى احزاب محافظه كار آلمان | جهان | DW | 11.07.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

برنامه انتخاباتى احزاب محافظه كار آلمان

برنامه انتخاباتى احزاب دمكرات مسيحى و سوسيال مسيحى آلمان به عبارتى (CDU وCSU) يا احزاب موسوم به سياه آنطور كه از واكنش هاى تاكنونى برميايد حتى از سوى حزب نزديك به اين دو، حزب دمكرات ليبرال (FDP ) يا زرد نيز با انتقاد شديد روبرو شده.

default

مهمترين موضوعى كه در اين برنامه مورد انتقاد ليبرالها قرار گرفته مسئله افزايش ماليات و سياست امنيتى پيشنهاد شده از سوى ائتلاف دو حزب محافظه كار ‌آلمان در برنامه مبارزه انتخاباتى آنهاست.

رئيس حزب دمكرات ليبرال ، گيدو وستروله امروز در مصاحبه اى با روزنامه برلين گفت كه اتحاد زرد – سياه كه تركيب مورد نظر آنها براى حكومت آينده است اكنون فقط با يك حركت دشوار قابل حصول خواهد بود. رئيس فراكسيون ليبرالها در مجلس برنامه مشترك احزاب سوسيال مسيحى و دمكرات مسيحى در زمينه افزايش ماليات ارزش اضافى را رد كرد. و سخنگوى سياست داخلى ليبرالها برنامه آنها مبنى بر تشديد قوانين امنيتى به بهانه مبارزه با تروريسم را مورد انتقاد قرار داد.

رئيس حزب دمكرات مسيحى خانم آنگلا مركل و ادموند اشتويبر رئيس حزب سوسيال مسيحى امروز برنامه خود براى مبارزه انتخاباتى عليه حزب سرخ ها و سبزهاى آلمان را اعلام كردند. آنها همانطور كه قبلا هم گفته بودند قصد دارند ماليات ارزش اضافى را از ۱۶ درصد به ۱۸ درصد افزايش دهند و در مقابل هزينه هاى فرعى كاريعنى هزينه هايى كه از دستمزد ناخالص نظير بيمه هاى درمانى كاسته ميشود را كاهش دهند. براى كاهش ميزان معافيت هاى خالص ماليات دهندگان در برنامه اين حزب جايى منظور نشده است. در اين زمينه احزاب محافظه كار معتقدند كه در شرايط بحرانى فعلى بودجه بخشهاى عمومى در آلمان امكانى براى چنين كاهشى وجود ندارد.

از سوى ديگر اتحاد احزاب محافظه كار در برنامه خود منظور كرده كه ارتش آلمان در آينده براى مبارزه با حملات تروريستى در داخل نيز وارد عمل شود. درعين حال كه تدابير امنيتى در مقابل خارجيانى كه مورد سوء ظن هستند تشديد گردد.

دبيركل حزب دمكرات مسيحى فولكر كاور در مصاحبه با تلويزيون سراسرى آلمان از طرح افزايش ماليات برارزش اضافى دفاع كرد و گفت كه كشور آلمان به لحاظ مالى چنان ورشكسته است كه بايد تصميم بگيرد كدام اقدامات فوريت دارند. وى اضافه كرد كه حزب او در حال حاضر در پى راههايى است كه مخارج جانبى را بكاهد و كار ايجاد كند.

نماينده دبيركل حزب دمكرات ليبرال يا زردها راينر برودرل در برابر برنامه حزب دمكرات مسيحى و سوسيال مسيحى گفت كه بدون كاهش بار مالياتى توازن ميان مسئوليت فردى و امنيت اجتماعى برقرار نميگردد. او افزود كه برايش قابل درك نيست كه ائتلاف احزاب محافظه كار افزايش درآمد دولت از طريق بالابردن ماليات بر ارزش اضافى را براى چه منظورى قصد دارد بكار گيرد.اگر قصد آنها كاهش سهميه بيمه هاى اجتماعى از اين طريق است، اين خود نيازمند يك رفرم در سيستم مالياتى است. از نظر وى برنامه ارائه شده مانند آن است كه از يك جيب به جيب ديگر ريخته شود. او گفت كه بدون يك اصلاح در سيستم بيمه هاى اجتماعى افزايش ماليات بر ارزش اضافه، كارى از پيش نخواهد برد و به حل مشكلات اقتصادى كمكى نخواهد كرد.

در مورد پيشنهادات ائتلاف احزاب محافظه كار مبنى بر تشديد قوانين امنيتى نيز ليبرالها بر اين عقيده اند كه اين طرح ها نه برپايه مبارزه با خطر تروريسم و تحليلى از آنچه هفته گذشته در لندن اتفاق افتاد بلكه همگى طرح هاى قديمى اين احزاب هستند كه تاكنون در مجلس نمايندگان آلمان با دلايل قوى رد شده اند.

 • تاریخ 11.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A50n
 • تاریخ 11.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A50n