بحران نوارغزه و موقعيت ياسر عرفات | جهان | DW | 19.07.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

بحران نوارغزه و موقعيت ياسر عرفات

روزنامه آلمانى Frankfurter Rundschau در باره بحران شديد مناطق فلسطينيان از جمله مينويسد:

default

آدم ربائى بعلامت اعتراض به فساد و رشوه خوارى و هرج و مرج بعلت تكبر. در اين مشكلات رهبر فلسطينيان ياسر عرفات نيز مقصر است و آنهم بخاطر يكدندگى در زمينه مخالفت با آغاز اصلاحاتى در مناطق فلسطينى ها. زيرا عرفات بهيچ قيمتى حاضر به صرفنظر از قدرت نيست. اگر از لحاظ سياسى تغييرى ايجاد نشود سرانجام روزى دوران توسل به قهر و خشونت آغاز ميشود. و ياسر عرفات نيز بارها از آن سود برد و اينهم بدينگونه كه: جناحهاى مختلف را بجان هم انداخت تا خود را بعنوان « پدر ملت « معرفى نمايد.احتمالا عرفات اينبار نيز به اين تاكتيك سياسى دل بسته است.اينكه آيا اينبار نيز موفقيت نصيب وى خواهد شد يا نه بستگى به پختگى نسل جوان در ميان سياستمداران فلسطينى دارد. دستكم در اين بحران اين شانس نهفته است كه حدو مرز رهبر سالخورده ائى فاقد آينده نگرى ترسيم گردد.و حال اين موقعيت و فرصت فراهم شده كه ادعاى اسرائيل مبنى بر اينكه در ميان فلسطينيان فردى براى انجام مذاكراتى باوى وجود ندارد ، رد شود.

مفسر روزنامه اتريشى Der Standard در تفسيرى در اينباره ميپرسد: آيا حال كاسه صبر فلسطينيان لبريز شده است؟.آيا ياسر عرفات ، كه دوسال است دردفترش محاصره شده ، از موقعيت و احساسات مردم در اين مناطق بى خبر است ؟ مفسر روزنامه نامبرده در ادامه اين تفسير از جمله مينويسد: ترديدى نيست كه هرج و مرج در نوار غزه منعكس كننده مبارزه بر سر قدرت در آستانه خروج اسرائيل از اين منطقه است ولى علت ديگر خشم مردم از رهبرى غلط است.دوسال پيش نيز همين منطقه صحنه تظاهراتى عليه ياسر عرفات بود و آنهم بعلت فقر شديد فلسطينيان .در آنزمان نيز فلسطينى ها از خود ميپرسيدند كه كمك هاى مالى چندين ميلياردى كشورهاى ثروتمند جهان به تشكيلات خود گردانى به چه مصرفى ميرسد؟ ولى در آنزمان اين نارضايتى اثرى بركادررهبرى فلسطينى ها بجاى نگذاشت ولى حال چنين بنظر ميرسد كه ديگر كاسه صبر مردم لبريز شده است.

مفسر روزنامه آلمانى Handelsblatt مينويسد : شايد عرفات اينبار نيز بخواهد در مقابل افزايش مخالفت باوى در ميان فلسطينيان رويه چهار سال پيش خود را دنبال كند يعنى اينكه : وى چهار سال پيش از قيام فلسطينيان براى سرپوش گذاشتن بر ناتوانى اش در زمينه بهبود وضعيت مردم استفاده كرد.مبارزه با اشغال اين مناطق از طرف اسرائيل، باعث تقويت موقعيت وى در تشكيلات خود گردانى گرديد و اتهامات وارده مبنى بر فساد و رشوه خوارى نيز بدست فراموشى سپرده شد. اما حال فلسطينيان خسته شده اندو اگر عرفات براى آنها امكان زندگى بهترى را فراهم نسازد آنها اينباربطور قطع از وى روى برخواهند گرداند.

مفسر روزنامه آلمانى Westfälischer Anzeiger در همين باره مينويسد: اينكه حال ياسر عرفات بفكر ايجاد ساختار جديدى در سازمانهاى امنيتى فلسطينى ها افتاده جز باصطلاح« بزك سياسى« و آخرين تلاش براى سرپوش گذاشتن بر روى نابسامانى هاى كنونى در ميان فلسطينيان و بموازات آن ادامه بقاى سياسى اش چيز ديگرى نيست.عرفات تاكنون نيز در اين راه موفق بود زيرا شمار كثيرى از فلسطينى ها عرفات را بعنوان رهبرى كه به آنها قول تاسيس كشور مستقل فلسطين را ميداد ميخواندند. اما حال قدرت و شهرت اين دارنده جايزه صلح نوبل از دست ميرود. عرفات جانشينى ندارد و اگر عرفات نتواند اوضاع را كنترل نمايد مبارزه بر سر قدرتبر گروههاى فلسطينى سايه خواهد افكند.

 • تاریخ 19.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5ry
 • تاریخ 19.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5ry