بحران سياسى در اوكراين | جهان | DW | 29.11.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

بحران سياسى در اوكراين

امروز توجه مفسران روزنامه‌هاى مختلف آلمان و جهان معطوف به مسائل بس متنوعى بوده است. اما مساله انتخابات اوكراين و بحران سياسى برآمده از اين انتخابات بى گمان اصلى ترين موضوعى بوده است كه در ستون تفسيرى روزنامه‌ها مشاهده ميشود.

ادامه تظاهرات در اوكراين

ادامه تظاهرات در اوكراين

روزنامه روسى "كومرسانت" كه در مسكو منتشر ميشود بر اين باور است كه بحران سياسى حاكم بر اوكراين برخلاف پاره‌اى از تحليلها خطر تجزيه اوكراين را در پى نخواهد داشت. مفسر اين روزنامه مينويسد:

"طرح ايجاد يك منطقه خودمختار در جنوب شرقى كشور و يا حتى تهديد به پيوستن به روسيه تنها افزارى سياسى است كه از آن براى تحت فشار قرار دادن غرب و يا شهروندان ساكن مركز اوكراين بهره گرفته ميشود. نصف كشور اوكراين به درد روسيه نميخورد. چرا كه اين به اين معناست كه نصف ديگر كشور به دامان غرب خواهد افتاد. روسيه همه اوكراين را ميخواهد و نه نصف آنرا. از اين رو روسيه از سياست تجزيه اوكراين جانبدارى نخواهد كرد. اما هرگاه ويكتور يوشچنكو، يعنى رهبر نيروهاى مخالف هم پيروز شود، روسيه خواهد ديد كه پس از گذشت مدتى بار ديگر همان نيروى به قدرت خواهد رسيد كه روسيه از آن تحت عنوان نيروهاى "سازنده و سالم" ياد ميكند."

روزنامه آلمانى "دى ولت" نيز اقدام به تحليل سياست و رويكرد روسيه به بحران اوكراين نموده و از جمله چنين نوشته است:

"ولاديمير پوتين، رييس جمهور روسيه بر آن است تا اوكراين را به دلايل ژئوپليتيك، سياسى و اقتصادى به دامن روسيه بازگرداند. اما مضاف بر اين دلايل، رويكرد روسيه يك دليل مردم شناسانه نيز دارد. چرا كه شمار شهروندان روس در حال كاهش شديد است. در صورت ابقاى اوكراين شمار اسلاوها در اين جامعه بزرگ چندمليتى در قياس با شمار اقوام ساكن آسياى مركزى به حدى خواهد بود كه پايه‌هاى قدرت سياسى روسيه را در اين كشور پهناور تضمين كند. اين چنين است كه روسيه نميتواند تنها ناظر بيطرف حوادث و رويدادهاى اوكراين باشد. يكى از نيروهاى معتمد پوتين همين اواخر آشكارا از رويكرد روسيه در قبال بحران اوكراين سخن رانده است. وى گفته است آنچه كه در اواخر دهه ۸۰ در لهستان رخ داد و سال گذشته در گرجستان، چيزى نيست كه در اوكراين رخ دهد. اينكه شهروندان اوكراين به خيابانها آمده‌اند، بايد علت آنرا در دخالت غرب دانست. مسكو مدعى است كه اتحاديه اروپا در جريان انتخابات اوكراين همان راهكارهايى را به خدمت گرفته است كه دولت روسيه. حال آنكه اتحاديه اروپا چنين كارى نكرده است. و حال جاى بسى تاسف كه چنين نكرده است."

روزنامه ايتاليايى Il Messaggero كه در رم منتشر ميشود بر اين باور است كه بحران حاكم بر اوكراين از آنچه كه هست ميتواند حادتر گردد. مفسر اين روزنامه در اين باره چنين مينويسد:

"طوفان جدايى‌طلبى كه هم اكنون از شرق اوكراين برخاسته است، به روياريى قدرتها در اوكرايين ابعادى را ميبخشد بسى خطرناكتر از پيش. حال اوضاع چنين شده است كه هرگاه نيروهاى اپوزيسيون قاطعانه بر پيروزى خود در انتخابات پافشارى كنند، خطر تجزيه اين كشور جدى و جدى‌تر خواهد شد. در جبهه نيروهاى مخالف شايعه شده است كه سربازان واحدهاى ويژه روسيه هم اكنون با اونيفورم ارتش اوكراين در مناطق شرقى اين كشور مستقر شده اند و در انتظار دريافت حمله از سوى دولت روسيه هستند."

 • تاریخ 29.11.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5pE
 • تاریخ 29.11.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5pE