بحث پيرامون تركيب دولت موقت در عراق | جهان | DW | 03.06.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

بحث پيرامون تركيب دولت موقت در عراق

در حاليكه در نيويورك كشمكش بر سر قطعنامه جديد سازمان ملل متحد در مورد عراق ادامه دارد، در خود عراق هم بحث بر سر تركيب دولت موقت جديد همچنان مضمون روز است. مامور ويژه سازمان ملل متحد براى عراق اخضر ابراهيمى در بغداد به اين موضوع اشاره كرد كه از نحوه تعيين كابينه جديد عراق زياد راضى نيست و اظهار كرد كه سازش حاصله داراى محاسن و معايبى است و بهمين جهت نميتوان آن را كمال مطلوب ناميد.

مامور ويژه سازمان ملل متحد براى عراق اخضر ابراهيمى

مامور ويژه سازمان ملل متحد براى عراق اخضر ابراهيمى

آقاى ابراهيمى معهذا از مردم عراق خواست كه فعلا به مردان و زنانى كه امور كشور به آنها محول شده اعتماد كنند، ولى در عين حال به اعضاء دولت جديد يادآورى كرد كه آنها منتخب مردم كشورشان نيستند و بهمين جهت بايد سعى وافر بكار برند تا حقانيت شغل و مقام خود را بثبوت برسانند.

نماينده ى سازمان ملل متحد با صراحتى غيرعادى به توضيح نقش آمريكا در تعيين و انتصاب كادر رهبرى جديد عراق پرداخت و گفت: كماكان آمريكائيها هستند كه بر عراق حكومت ميرانند. آقاى ابراهيمى در ادامه سخنان ضمنا اين جمله را بزبان آورد: «فكر مى كنم آقاى پل برمر از من عصبانى نخواهد شد اگر بگويم كه او زمامدار خودكامه عراق است.». اخضر ابراهيمى در توجيه اين نظر خود گفت: «مگر چنين نيست كه او، يعنى پل برمر، همه پولهائى را كه در عراق خرج مى شود در اختيار خود دارد و از طرف ديگر با برخوردارى از حق وتو حرف آخر را هم ميزند.».

بطوريكه در روز سه شنبه تا حد زياد علنى شد، دولت جديد موقت عراق بيش از پيش به شوراى امنيت سازمان ملل متحد تكيه ميكند، منجمله سياستمدار كرد عراقى محمود عثمان از سازمان ملل متحد خواست كه قطعنامه جديدى در مورد عراق صادر كند، قطعنامه اى كه باعث شناسائى دولت جديد در سطح بين المللى شود و اين امر براى براى بازسازى عراق ضرورت دارد.

عين گفته محمود عثمان در اينباره اينست: «كمك بيشتر بمعناى امنيت بيشتر است و اگر امنيت بيشتر برقرار شود، پول بيشترى وارد مملكت خواهد شد. يعنى سرمايه گذارى خارجى و تحقق طراحهاى عمرانى.». ولى در حال حاضر كمتر كسى پيدا ميشود كه جدا اعتقاد داشته باشد كه وضع امنيت عراق در آينده نزديك بهتر خواهد شد، مخصوصا از آنجهت كه ارتش عراق بهيچوجه قادر به انجام كار مثبتى در اين زمينه نيست. مدت ماندن نيروهاى نظامى خارجى در عراق هم موضوعى است كه بايد در قطعنامه جديد روشن شود.

ولى آمريكا از هم اكنون اعلام كرد، كه در ماههاى آينده امنيت اعضاى دولت جديد عراق را خود بعهده خواهد گرفت و در اينجا يادآورى اين موضوع بيمورد نيست كه يكى دو هفته پيش بود كه رئيس شوراى موقت دولتى قربانى سوء قصدى در بغداد شد.

محمود عثمان هم در اين رابطه، يعنى مسئله امنيت كشور در آينده ى نزديك خود را بدست خيال و رويا نميسپارد و پيش بينى مى كند كه در هفته هاى آينده ناامنى در كشور شدت و توسعه خواهد يافت. وى ميگويد توسعه قهر و زور از آنجهت محتمل است كه گروههاى ذينفع يا ذيعلاقه سعى خواهند كرد در مملكت بى ثباتى ايجاد كنند.

ديروز در بغداد براثر انفجار بمب تعبيه شده در اتومبيل ۴ نفر كشته و بيش از ۳۰ نفر مجروح شدند. در حوالى نجف نيز در زد و خورد بين گروهى از چريكهاى افراطى شيعه و سربازان آمريكائى عده اى كشته و زخمى شدند. ديگر اينكه به موارد گروگان گيرى كه تا بحال معلوم است موارد جديدى اضافه شد: توضيح اينكه يك نفر مصرى و يك نفر از اتباع تركيه ربوده شدند و فيلم ويدئوئى اسارت آنها منتشر گرديد. يك نفر لهستانى هم كه در يك شركت ساختمانى كار ميكرد هنوز در اسارت آدم ربايان بسر ميبرد.

 • تاریخ 03.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4rg
 • تاریخ 03.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4rg