بازهم كسب بهترين نتايج فصل در مسابقات دو و ميدانى | ورزش | DW | 13.07.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

بازهم كسب بهترين نتايج فصل در مسابقات دو و ميدانى

در ادامه مسابقات دووميدانى درشهرهاى گوناگون،ورزشكاران نامداراين ورزش با كسب نتايج چشم گير، فرم خوب خود را در فاصله چهارهفته باقيمانده تا شروع پيكارهاى قهرمانى جهان در اين سال بنمايش ميگذارند.

نتايج چشمگير در دو وميدانى ، در فاصله باقيمانده تا مسابقات قهرمانى جهان

نتايج چشمگير در دو وميدانى ، در فاصله باقيمانده تا مسابقات قهرمانى جهان

اين بار درسه شنبه شب در مسابقات جايزه بزرگ شهر ”زاگرب” در ماده پرتاب چكش بانوان” مانوئلا مونتبرون” از فرانسه با طول ۷۴ مترو۶۶ سانتيمتر،، دومين نتيجه بهتر سال را در اين ماده قبل از”تاتيانا ليسنكو” از روسيه با ختلاف يك متر، بدست آودرد. در همين دسته در ماده پرش با ارتفاع ” كايسا برگ كويست” ازسوئد با عبور ازارتفاع ۲ متر، در فاصله يك سانتيمتر تا بهترين نتيجه فصل كه توسط خود او برپاشده است، جاى گرفت.

در شهر ”تولا” درروسيه وبهنگام مسابقات قهرمانى كشور” يوليا پتشون كيا” دارنده ركورد جهان دردو۴۰۰ متربامانع بانوان، زمان ۵۳ ثانيه ويك صدم خود را ازخودبرجاى گذاشت ودر دو۸۰۰متر نيز ”تاتيانا آدريانووا” بازمان ۱ دقيقه و۵۶ ثانيه و۷ صدم ثانيه، بهترين زمان بدست آمده در اين سال را دراين ماده صاحب شد.

قبلا ودرروزهاى گذشته بهنگام پيكارهاى ”ليگ طلائى” دووميدانى در شهر رم، دربين مردان دردو ۳۰۰۰ متربامانع” سعيد شاهين” دارنده ركورد جهانى اين ماده كه در كنيا تولد يافته ، اما تابعيت قطر را داراست بازمان ۷ دقيقه و۵۶ ثانيه و۳۴ صدم ثانيه، نتيجه قابل توجهى را ازخود برجاى گذاشت. بهمين گونه در بين بانوان”تاتيانا لبه دوا” از روسيه نيز در ماده پرش سه گام با طول ۱۵ مترو۳ سانتيمتر، فرم بس خوبى را ازخود نشان داد.

در مسابقات جزيره ”كرت” در يونان” نادينه كلاينرت” عضور تيم ملى آلمان ودارنده مدال نقره المپيك، با طول ۲۰ مترو۶ سانتيمتر در پرتاب وزنه بانوان، خود را در بين كانديدهاى كسب مقام قهرمانى جهان جاى داد. در بين مردان نيز نتيجه ۲۱ مترو۱۴ سانتيمتر توسط ”رولف بارتلس” قابل توجه است. در اين مسابقات” يلنا ايزن بايه وا” از روسيه كه بتازگى ركورد جهانى پرش بانيزه بانوان را بارتفاع ۴۵ متر و۹۳ سانتيمتر درمسابقات ” لوزان” در هفته پيش ازخود برجاى گذاشت، اين بار موفق به بهبود ركود جهانى خود نگشت ودر هرسه پرش خود بارتفاع ۴ متر و۹۴ سانتيمترناكام بود.

 • تاریخ 13.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6xT

مطالب مرتبط

 • تاریخ 13.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6xT