1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

دانش و فناوری

اینترنت و زندگی

. ازعمر اینترنت مدت کوتاهی می‌گذرد، و همه بخش‌های جامعه بشری هم هنوز به طور مساوی از آن بهره‌مند نسیتند. با این همه، تا همین جا هم تأثیرات خوب و بد اینترنت محسوس‌تر و مشهودتر از آن است که قابل چشم‌پوشی باشد.

default

اینترنت به لحاظ تحولی که در ارتباطات، مناسبات و رفتار انسانی ایجاد کرده است، شاید با کمتر رسانه‌ای قابل قیاس باشد. ازعمر این رسانه، مدت کوتاهی می‌گذرد، و همه بخش‌های جامعه بشری هم هنوز به طور مساوی از آن بهره‌مند نسیتند. با این همه، تا همین جا هم تأثیرات خوب و بد اینترنت محسوس‌تر و مشهودتر از آن است که درنگ‌ها، خشنودی‌ها و نیز نگرانی‌هایی برنیانگیرد. مقالاتی که در این مجموعه می‌خوانید تلاشی هستند برای واکاوی برخی از جنبه‌های مختلف کارکرد اینترنت و پیامدهای خوب و بد آن برای زندگی و مناسبات انسانی.

در همین زمینه: