اگر آمريكايى بودم به كه راى ميدادم؟ | جامعه | DW | 02.11.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جامعه

اگر آمريكايى بودم به كه راى ميدادم؟

گارتن اش” استاد دانشگاه آكسفورد ميگويد اين انتخابات جهانى است هرچند تنها آمريكاييان درآن حق راى دارند. او ميگويد سرنوشت جهان در دهه آينده، چند و چون رابطه غرب با جهان اسلام، رابطه اروپا، چين يا روسيه با آمريكا همه در گرو انتخابات است.

default

نتيجه انتخابات براى ايران نيز حائز اهميت بسيار است. نبايست فراموش كرد كه سياست خارجى آمريكا و نحوه برخورد آمريكا با طرحهاى اتمى ايران نيز از جمله محور هاى مناظره هاى جان كرى و جرج بوش بودند.

اما ايرانيان داخل و خارج از كشور كه بسيارى شان با علاقمندى و حرارت كارزار انتخابات آمريكا را نظاره ميكنند، در پاسخ به سوال ” كرى يا بوش ” و تاثير انتخاب هر يك بر سرنوشت ايران چه ميگويند؟

با دو گروه هموطن مقيم خارج و داخل اين سوال را بطور تلفنى مطرح كرديم كه اگر آمريكايــى بودند و حق راى داشتند، كه را بر ميگزيدند؟ سوال ديگر اين بود كه بعنوان يك ايرانى انتخاب كه را مناسب تر ميدانند؟

نخستين گروه، شمارى از چهره هاى فعال سياسى اجتماعى درخارج و داخل ايران بودند

مهدى خانبابا تهرانى، فرانكفورت :

از آنجا كه ادامه سياست هاى دولت بوش نه تنها كمكى به موقعيت رفاهى كم درآمد ترين قشرهاى اجتماعى آمريكا نميكند، بلكه در اثر سياست خارجـى يكسويه دولت بوش به بهانه مبارزه با تروريسم بين المللـى بدون اعتنا به ريشه هاى تروريسم يعنى فقر، بيعدالتى و استبداد با تقويت بيش از پيش نيروهاى نظامى و گسترش نظاميگرى و درگيرى هاى نظامى صلح جهانى را به خطر مى اندازد و تروريسم را گسترش ميدهد، من به آن كسى راى ميدهم كه توجه داشته باشد مبارزه با تروريسم نميتواند بدون وحدت نيروهايى از چين روسيه، و ساير كشورهاى جهان و بدون يك خرد كارورز كاروند جهانى پيش برود. آقاى بوش داراى اين شرايط نيست و طبيعتا آقاى كرى به چنين نظريه اى كه من ميگويم نزديك تر است. حزب دمكرات برنامه اش در نگاه به رفاه و مقابله و تروريسم جهانى خردمندانه تر است.

آن عده از ايرانيانى كه فكر ميكنند با انتخاب بوش و بوشيسم ميتوانند به عمر جمهورى اسلامى پايان دهند دچار توهم اند، دچارپندار واهى اند چراكه دمكراسى و آزادى وارداتى نيست.

عبدى كلانترى، نيويورك

بعنوان يك آمريكايي من به آقاي رالف نيدر كانديد مستقل راى ميدادم چرا كه ايشان برنامه هايش به مراتب از دو كانديد اصلى، اجتماعـي تر و مردمى تر و به نفع اقشار محروم است. براى نمونه مزد حداقل براى اكثر مردمى را كه كار ميكنند ميخواهد بالا ببرد در حاليكه دو كانديد اصلى اينكار را نميكنند. همينطور در در زمينه بهداشت و بيمه هاى اجتماعى برنامه هاى او مترقيانه تر است.

بعنوان يك ايرانى به آقاي جان كر‌ى راى ميدادم چرا كه دستكم در سياست خارجى ايشان كمتر ماجراجوست و در امور كشورهاى خاورميانه مثل عراق با عجله مداخله نخواهد كرد بلكه با مشورت جامعه جهانى و سازمان ملل انجام خواهد داد و فشارهاى ديپلماتيك را ترجيح خواهد داد كه اين به نفع مردم كشورهاى منطقه خواهد بود.

على كشتگر، پاريس

اگر من يك آمريكايى بودم به حزب دمكرات آمريكا و به طور مسلم به كرى راى ميدادم. اولا بطور سنتى حزب دمكرات و رهبرانش به حقوق بشر دركشورهاى ديگر اهميت بيشترى ميدهند تا جمهوريخواهان. دوما جرج بوش با اقداماتى كه در عراق كرد و برخورد هاى غلطـى كه با سازمان ملل وكشورهاى اروپايى نمود، عملا آمريكا و عراق را در حل بحران منطقه تنها گذاشته و همين مايه رشد خشونت و ادامه بحران شده. بدون اتحاد اروپاييان و مجموعه جامعه جهانى و سازمان ملل نميتوان بحران عراق را به راحتى حل كرد و بوش مرد اينكار نيست. طبيعتا براى ما ايرانيان كه مهمترين مسئله مان در شرايط كنونى آزادى و حقوق بشر هست، يك رئيس جمهور دمكرات ميتواند بسيار مفيد تر باشد.

مهران براتى، برلين

من به احتمال قوى به جان كرى راى ميدادم به اين دليل كه آنچه ايشان در برنامه انتخاباتى خودش مطرح كرده به نوعى سياست آمريكارا در سطح بين المللـى قابل پيش بينى ميكند و به نوعى به مشروعيت سازمان ملل تن ميدهد و به احتمال قوى از ماجراجويى كمترى در صحنه سياست جهانى برخوردار است.

انتخاب هر يك از ايندو به نظر من در رابطه با ايران نيز در كوتاه مدت تاثيرى نخواهد داشت و در كوتاه مدت هم رييس جمهور جديد مجبور خواهد بود كه سياست رييس جمهور قبلى را ادامه بدهد اما همانطور كه از نوشته هاىگروه برژينسكى برميايد كه نزديك به دمكرات هاست اينها سعى دارند مسائل خاورميانه و ايران را از راههايي حل كنند كه شبيه برنامه عراق نباشد.

رويا كريمى مجد، تهران

من بوش را انتخاب ميكردم. براى من مهم اقتدار بوش است و نوع عكس العمل او زمانى كه خبر حادثه يازدهم سپتامبر را به او دادند براى من خيلى جالب بود. به نظر من او توانست آنجا چهره يك مرد مقتدر و قوى را از خودش نشان بدهد. پيش بينى ام درمورد سرنوشت ايران درصورت انتخاب دوباره بوش اين است كه تغييراتي در روابط خارجى و روابط آمريكا با ايران ايجاد خواهد شد اما معتقدم با توجه به تجربه اى كه آمريكا در افغانستان و عراق داشت، با ايران عاقلانه تر برخورد ميكند واقتدار آقاى بوش با توجه به هوشمندى اى كه به نظر ميرسد تا بحال دردولت آمريكا وجود داشته ميتواند روابط با ايران را بهبود بخشد.

يكى از هموطنان در مقاله اى تحت عنوان ”من به بوش راى ميدهم” نوشته كه ما ايرانيان براى آزادى و رسيدن به دمكراسى نيازمند كمك ايالات متحده آمريكا هستيم. براى اولين بار طـى نيم قرن گذشته منافع ملت ايران با منافع استراتژيك آمريكا در مواجهه با دشمن مشترك يعنى بنيادگرايى اسلامى در يك راستا قرار گرفته است و ما بايد بتوانيم حداكثر استفاده را از اين فرصت تاريخى بكنيم.

دومين گروه سوال شونده شهروندان ايرانى مقيم داخل و خارج بودند.

ستاره از كلن

اگر راى ميدادم به كرى ميدادم چرا كه من فكر ميكنم جرج بوش خيلى اشتباه كرده. به نظر من براى كرى خيلـى سخته اين اشتباهات بوش را حل كند. حالا فهميديم كه آمريكا بدون دليل رفته عراق و كارش در افغانستان هم خيلى جالب نبود. فكر كنم اگر بوش دوباره رييس جمهور شود براى ايران خوب نباشد چون خودش گفته در ليست آنها كه دوست ندارد، نوبت بعدى ايران است. براى همين فكر ميكنم براى ايران هم بهتراست كه كرى رييس جمهور آمريكا بشود.

فلور از پاريس

من شخصا به كرى راى ميدادم هرچند با سياست هاى اون هم موافق نيستم اما در مقايسه با سياست هاى جنگ طلبانه بوش حزب دمكرات را به جمهوريخواه ترجيح ميدهم. به نظر من در رابطه با ايران اگر بوش دوباره انتخاب شود بعيد نيست نقشه حمله نظامى به ايران داشته باشد و اين خطر بهر حال هست چون ايران هم فعلا در محاصره است. اماشايد با انتخاب كرى موضوع شكل ديگرى بخودش بگيرد.

ناهيد از تهران

اگر آمريكايى بودم به هيچكدام راى نميدادم. راى ممتنع ميدادم. چون هردوشان از نظر من داراى يك سياست و برنامه هستند. دررابطه با سرنوشت ايران بخاطر تاثيرات مثبت تر برنامه كرى به او راى ميدادم.

محمود از هانوور:

من به بوش راى ميدادم بخاطر اينكه فكر ميكنم او قاطعيت بيشترى در رابطه با نيروهاى ارتجاعى دارد. به نيروهاى مخالف جمهوري اسلامى هم قطعا كمك خواهد كرد ولى آن يكي آقا فعلا تكليفش معلوم نيست. از نظر من امكان دارد او با جمهورى اسلامى بيشتر به مصالحه بپردازد.

پريوش از شيراز

والله حقيقتش اينست كه من فكر نميكنم فرقى بين ايندو باشد و رقابت اصلى بيشتر بين كارتل هاى اقتصادى است ولى اگر غير اين بود به كرى راى ميدادم.

مسعود از كرج

من اگر آمريكايى بودم به كرى راى ميدادم بدون اينكه معنى ش اين باشد كه صد در صد از او راضى ام. راى ميدهم براى اين كه راى دادن بايد مفيد باشه. اگر ايرانى هم بودم به كرى راى ميدادم براى اينكه بايد مانع شد تا بوش دوباره انتخاب شودو سياست هاش را ادامه بدهد. در رابطه با ايران اساسا فكر نميكنم تغييرات عمده اى پيش بيايد چون بطور عمده اين مربوط به هيئت حاكمه ايران ميشود ولى بطور كلى از اين سياست خشن و سلطه طلب و نظامى شايد با انتخاب كرى كاسته شود.

و اين نيز نظر دو تن از مسئولان دولتــى ايران در اظهارات رسمى شان:

حسن روحانى رئيس شوراى امنيت ملى:

ما چيز جالبى از دمكراتها نديده ايم و نبايست فراموش كرد كه بيشترين فشارهاى اقتصادى به ايران در زمان كلينتون وارد شد.

عبداله رمضان زاده سخنگوى دولت:

بيشترين انتقاد ما به دولت آقاى بوش، سياست خارجى و روش اش در قبال ايران است اما ما همزمان بايد يادآور شويم دليلى نداريم كه بگوييم رقيب آقاى بوش، روش ديگرى غير از او درقبال ايران اتخاذ خواهد كرد.

 • تاریخ 02.11.2004
 • نویسنده مهيندخت مصباح
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7SZ
 • تاریخ 02.11.2004
 • نویسنده مهيندخت مصباح
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7SZ