اينترنت در چين | جامعه | DW | 10.09.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جامعه

اينترنت در چين

همواره اينترنت براى رهبران اقتدارگر چين پديده‌اى بحث برانگيز بوده است. هفته‌اى نيست كه سايتى اينترنتى به دليل محتواى ناخوشايندش، بسته نشود و نگارندگان شورشگر اينترنتى مورد بازجويى قرار نگيرند. در اين حين كار به جايى رسيده است كه بهره گيرى و كپى كردن چنين سايتهاى به اصطلاح زيانبارهمانند سرزدن به سايتهاى پورنو مورد تعقيب قرار مى گيرد. چرا كه صاحبان قدرت در چين اينترنت را به عنوان نيروى مخالف مردم سالارانه‌‌ا

default

ى قلمداد مى كنند كه مبارزه با آن ضرورى است.

در كنفرانس ملى اخير در رابطه با گسترش اينترنت، دستگاه سياسى چين خواهان آن شد است كه حزب در اين رابطه موضع تهاجمى بگيرد. و اين به معنى آن است كه حزب نبايد صبر كند تا كى معضلى در اينترنت سر برآورد و آنگاه اقدام به ممنوعيت آن كند، بلكه به جاى آن بايد اينترنت را با موضوعات خود انباشته كند.

بدين منظور ۱۰سايت اينترنتى كه در راستاى اهداف حزب مى باشند از كمك مالى گزافى برخوردار شده و مىتوانند اخبار را لحظه به لحظه در سايت قرار دهند. به كنفرانسهاى اينترنتى كه به موضوعاتى در جهت اهداف حزب كمونيست مىپردازند ارجحيت داده مىشود. آنها نه تنها از ظرفيت بيشتر اينترنتى و نگارندگان حرفه اى ترى به آنان تعلق مى گيرد، بلكه به درآمد خوبى نيز دست مى يابند.

آزمايش نهايى اين تهاجم اينترنتى جديد صاحبان قدرت در چين با موفقيت بزرگى روبرو بود. همزمان با بازيهاى ۱۴ روزه المپيك در آتن تنها سايتهاى دولتى لحظه به لحظه تمامى اخبار و گزارشها را پوشش دادند. حدود يك هفته قبل از شروع مسابقات نيروى اجرايى حزب در كنفرانسهاى اينترنتى به حالت آماده باش درآمد.

گاه با پرداختن به اين موضوع كه تا چه اندازه هر مدال طلاى كسب شده مردم را شاد خواهد كرد و گاه با اين تفكر از سوى ديگرگماشته گان حزبى كه مبادا سرمستى كسب مدال طلا احساسات ناسيوناليستى را در ملت برانگيزد. در طول تمام اين دو هفته به موضوعات انتقادى ديگرى همچون تنشهاى اجتماعى و يا انتقاد از رشوه خوارى پرداخته نشد. حتى اين موضوع حساس كه چين درست رقيب سرسخت خود، يعنى ژاپن را مامور مدرنيزه كردن راه آهن كرده در تب المپيك فراموش شد.

اما همچنين جنبه قابل توجه ديگرى نيز وجود دارد. همراه با استراتژى جديد اينترنتى اختلافات فراموش شده حزبى سر برآورد، زيرا در كنفرانس ملى حزب قدرت مركزى نمى توانست به توافق برسد كه كدام شيوه نگارش با اهداف حزب همخوانى دارد.

يك مثال در اينباره چنين است، هنوز كنفرانس اينترنتى به پايان نرسيده است كه يكى ازنگارندگان حزبى به اين موضوع مىپردازد كه ميليتاريسم قدرت يافته جديد ژاپن را نبايد ساده گرفت. و به اين دليل از سوى وطن پرستان چين به عنوان پيشوا مورد ستايش قرار مى گيرد.

دو ساعت بعد در يك نشست اينترنتى ديگر، نويسنده ديگري از حزب بيان مى كند،كه تا چه حد مى توانيم از ژاپن درس بگيريم تا به عنوان ملتى قوى اظهار وجود كنيم. اين نويسنده نيز از طرف موافقان جهانى شدن در حزب ستوده مى شود.

در كمتر از چند روز نويسندگان حزب نظرات مختلفى براى همه موضوعات ممكن با توجه به ديدگاه هاى گوناگون نشان داده‌اند. واين قضيه بستگى به آن ندارد كه آيا اين بحثها در رابطه با مشكلات كشاورزان، درگيريهاى اجتماعى و يا انتقاد به فساد موجود باشد.

در اين ميان كسانى كه از اين مسئله خرسندند، اپوزيسيون خارج از كشور است كه تا به حال بيش از همه از سياست اينترنتى چين رنج برده اند. يكى از نويسندگان اينترتى با اميدى فراوان در اينباره مى گويد كه هر دموكراسى‌اى اينگونه آغاز مى شود.

 • تاریخ 10.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A634
 • تاریخ 10.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A634