اول ماه مه در آلمان<br> انتقاد از دستمزدهای پایین | آلمان | DW | 01.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

اول ماه مه در آلمان
انتقاد از دستمزدهای پایین

در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در آلمان اجتماعات مختلفی به دعوت سندیکاهای کارگری برگزار شد. در کانون خواسته‌هایی که در تظاهرات "اتحادیه‌ی سندیکاهای آلمان" (DGB) مطرح شدند، خواست پرداخت دستمزدهای بیشتر قرار داشت.

خواست کارگران مقابله با کاهش دستمزدهاست

خواست کارگران مقابله با کاهش دستمزدهاست

انتقاد از فزونی گرفتن فقر

تظاهرات مرکزی "اتحادیه‌ی سندیکاهای آلمان" در روز جهانی کارگر در شهر ماینتس بود. در این تظاهرات، میشائیل زُمر (Michael Sommer)، رئیس کل اتحادیه، فزونی گرفتن تعداد مشاغلی با دستمزد پایین را به شدت به باد انتقاد گرفت و از دولت خواست، علیه این روند اقدام کند، علیه روندی که باعث گسترش فقر و استثمار و پایین آمدن قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش رونق اقتصادی می‌شود.

میشائیل زُمر: کار نبایستی باعث فقر شود

میشائیل زُمر: کار نبایستی باعث فقر شود

زمر در سخنرانی خود تأکید کرد که «کار نبایستی باعث فقر شود». او در توضیح این سخن گفت که در حال حاضر تعداد کسانی که درآمد عادی دارند رو به کاهش است، در مقابل تعداد کسانی رو به رشد است که کار می‌کنند، اما هر چه کار می‌کنند باز فقیرتر و فقیرتر می‌شوند. به گفته‌ی رئیس اتحادیه‌ی سندیکاها اکنون در آلمان وضع به جایی رسیده که بیش از یک میلیون تن، با وجود اشتغال کامل، برای بقا و گذران زندگی به کمک‌های اجتماعی نیازمندند. درآمد دو و نیم میلیون تن دیگر، زیر میزان متوسط درآمدهاست.

بهبود وضعیت کارگران پیمانی

یکی دیگر از محورهای سخنرانی میشائل زُمر، رئیس کل اتحادیه‌ی سندیکاها، ضرورت بهبود وضعیت کارگران پیمانی بود. او به شدت به سیاست کاهش دستمزدها، سخت‌تر کردن شرایط کار و کاستن از دامنه‌ی مشاغل ثابت از طریق بهره‌کشی از کارگران پیمانی حمله برد. او خواهان آن شد که کارگران پیمانی نیز ساعتی حداقل ۷ و نیم یورو دریافت کنند و آنان ایمنی کاری بهتری داشته باشند.

تعیین دستمزد کمینه در همه‌ی رشته‌ها

کورت بک: افزایش حداقل دستمزدها

کورت بک: افزایش حداقل دستمزدها

در تظاهرات ماینتس، کورت بک، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز حضور داشت. او در سخنرانی‌ای خواهان افزایش حداقل دستمزدها و مقرر کردن آن برای همه رشته‌ها شد. بک همچنین خواهان آن شد که قراردهای کار اعتبار خود را حفظ کنند و سنت خودمختاری در تعیین تعرفه‌ها در رشته‌های مختلف ادامه یابد.

در پنج سال گذشته، این اولین باری است که باز رهبر حزب سوسیال دموکرات در تظاهرت مرکزی کارگران شرکت می‌جوید و در آن سخنرانی می‌کند. این امر، علامت آن است که تأکید حزب سوسیال دموکرات در دوره‌ی اخیر بر عدالت اجتماعی گرمای سنتی را به رابطه‌ی این حزب با اتحادیه‌های کارگری بازگردانده است.

ر/ خبرگزاری آلمان، آسوشیتدپرس