اوضاع عراق | جهان | DW | 01.03.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

اوضاع عراق

default

روزنامه »زودوست پرسه«(Südwest Presse) چاپ شهر اولم در باره عراق و تشديد وخامت اوضاع آن كشو رچنين نوشته است: بيش از يكصد قربانى سوءقصد مصيبت بار ديروز عراق تنها داوطبان خدمت در نيروهاى امنيتى جديد آن كشور نبودند، بلكه تعدادى زن و كودك هم در ميان آنها ديده ميشدند. معلوم ميشود اين اميدوارى كه كشته شدن افراد بيگناه مخصوصآ زنان و كودكان باعث وحشت سوءقصدكنندگان ميشود، اميدى واهى بوده است. براى آنها قتل زنان و كودكان هم همان چيزى است كه آمريكائيان يكبار آنها را »خسارات جنبى« ناميدند، كه شامل قربانى شدن افراد بيگناه در جنگ بى امان اقليت سنى با اكثريت شيعى مذهب عراق ميشود. سنى ها با تمام قوا براى جلوگيرى از دست رفتن قدرتى مبارزه ميكنند كه در دوره زمامدارى صدام حسين از آن برخوردار بودند.

روزنامه انگليسى »تايمز«(The Times) چاپ لندن در همين زمينه چنين آورده است:
حملات خونين و بيرحمانه پس از انتخابات پارلمانى عراق اجتناب ناپذير بود، ولى كشتار ديروز در شهر حله نمايانگر قساوت بيحد شورشيانى است كه ميخواهند به هر قيمت شده از برقرارى آرامش و پيشرفت كشور جلوگيرى كنند. اينبار هم قربانيان سوءقصد افراد بيگناهى بودند كه براى معاينه پزشكى صف كشيده بودند تا با در دست داشتن آن بتوانند وارد خدمات دولتى شوند. آنها به دو علت كشته شدند:اولآ چون ميخواستند براى دولت عراق كار كنند و ثانيآ براى اينكه شيعه بودند.

 • تاریخ 01.03.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5mJ
 • تاریخ 01.03.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5mJ