اوضاع عراق و عملكرد نيروهاى نظامى آمريكا و بريتانياى كبير | جهان | DW | 18.05.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

اوضاع عراق و عملكرد نيروهاى نظامى آمريكا و بريتانياى كبير

روزنامه هاى آلمان و جهان بار ديگر اهم مقالات خود را به اوضاع نابسامان عراق و شايعه عقب نشينى نيروهاى نظامى آمريكا و بريتانياى كبير از عراق اختصاص داده اند.

default

روزنامه آلمانى “Der Tagesspiegel” كه در پايتخت آلمان برلين انتشار مييابد، امروز در تشريح اوضاع نابسامان عراق مينويسد:
پذيرفتن كمك، تحقير آميز است. آزاد شدن از سوى ديگران ميتواند باعث سرخوردگى گردد. زنجيرها و دستبندها از طريق خود مردم عراق از ميان برده نشدند و ديكتاتور اين كشور از طرف خلق سرنگون نشد. دهها سال، آلمانيها بر سر اين پرسش به مشاجره پرداختند كه، آيا روز هشتم ماه مه سال ۱۹۴۵ واقعآ يك روز رهائى بود. اما اين قضيه چه ربطى به عراق دارد. آمريكائيها در مبارزه خود براى بدست آوردن دل مردم عراق، موقعيت خود را از دست داده اند. در آمريكا هم روند مشابهى به چشم ميخورد. هر چه بيشتر مردم آمريكا خواستار آغاز به آخر رسيدن عمليات اين كشور در عراق هستند. اما چگونه؟ شانس اينكه شيعه ها، سنيها و كردهاى عراق بصورتى مسالمت آميز به شكل مليتى متحد گرد هم آيند تقريبآ برابر صفر است. بزحمت سناريوئى براى دوره پس از اشغال عراق وجود دارد كه، جنگ داخلى را به دنبال خود نداشته باشد. آيا بايستى سرزمين عراق تقسيم شده و كشورهاى ايران و سوريه به عنوان قدرتهاى جديد تامين كننده نظم و ترتيب، بر مصدر امور جاى گيرند؟ اين هم راه حل صحيحى نيست. گروههاى قومى اى كه در عراق زندگى ميكنند، همانند اقوام مناطق بالكان، از يكديگر جدا نيستند. موضوع غم انگيز در اين موقعيت آن است كه، امكان ديگرى، براى مردم وجود ندارد. هر استراتژى ديگرى خطرناكتر از اين خواهد بود. بنابراين آنچه كه باقى ميماند، تحويل قدرت به مقامات عراقى در سى ام ماه ژوئن، تدارك برگزارى انتخابات و شركت هر چه قويتر سازمان ملل متحد در امور مربوط به عراق ميباشد. اين تنها مردم عراق هستند كه، ميتوانند درباره آينده اين كشور تصميم بگيرند. آنها تازه زمانى مسئوليت بيشترى را خواهند پذيرفت كه، اين كشور به آنها تعلق داشته باشد. راه ديگرى براى دولت آمريكا باقى نميماند. سران آمريكا بايستى سرسختانه، شرايط لازم براى تشكيل يك حكومت نسبتآ قانونى را بوجود آورند كه بصورت خودكار ضد آمريكائى خواهد بود. آزاد شدگان و تحقير شده ها خواستار بازگشت شان و وقار خود ميباشند.

روزنامه “Kölner Stadt Anzeiger” يكى ديگر از روزنامه هاى آلمان در همين رابطه مينويسد:
شوراى حكومت موقت عراق، كه از سوى آمريكا برگزيده و بكار گرفته شده است، اينك تنها باقيمانده ايست از سياست اشغالگران اين كشور كه از مدتها پيش بصورت فسيلى درآمده است. اينكه پرزيدنت Issedin Salim با اين وجود قربانى يك سوقصد مرگ آور گرديد، عزم خشن و قاطعانه اى را نشان ميدهد كه، بوسيله آن گروههاى مقاومت عراق به مبارزه با هر فردى اقدام ميكنند، كه با آمريكائيها همكارى دارد. در عراق، هيچگونه ثبات سياسى به چشم نميخورد، نه تحت تصرف نيروهاى آمريكا و نه به رهبرى يك حكومت جديد كار گذاشته شده در عراق. كشور عراق تنها از يك شانس برخوردار است، اگر سران آمريكا حاضر باشند، نيروهاى نظامى اين كشور، جزوى از يك سپاه حفاظت بين المللى گردد و در عين حال خود را از اوضاع سياسى آن عقب بكشند.

روزنامه آزاديخواه اتريش “Der Standard” امروز سه شنبه درباره تعمق آمريكا در زمينه عقب راندن احتمالى نيروهاى خود از عراق مينويسد:
اگر ابر قدرت و رهبر دنياى غرب، آمريكا، با ننگ و افتضاح از كشور عراق عقب نشينى كند، ما اروپائيها نميتوانيم با اشاره به مخالفت با جنگ، خويش را مبرا سازيم. نيروهاى بنياد گرا كه مسلمآ شكست تلاشهاى آمريكا در عراق را به عنوان عاملى جرات دهنده احساس خواهند كرد، دست از سر اروپا بر نخواهند داشت. از ديد چنين افرادى ما نيز در اين گناه شريك آمريكا هستيم.
آيا اروپا ميتواند كارى در جهت ثبات اوضاع عراق انجام دهد؟ اينطور به نظر نميرسد، چرا كه، سازمان حكومتى جورج دبليو بوش، اين امر را تنها به شكل پيروى بى قيد و مرز اروپا از رهبرى آمريكا مجاز ميشناسد. با در نظر گرفتن تاثيرات احتمالى در هم شكستن كامل اوضاع در عراق اما، هنوز هم جالب توجه است كه، سياست امنيتى مشترك در داخل و خارج اتحاديه اروپا چگونه اقدامات آتى خود را برنامه ريزى ميكند. آيا شرودر و شيراك در آخرين ديدار خود در اين زمينه، تصميم مشخصى را اتخاذ كردند؟

و سرانجام درباره احتمال عقب نشينى نيروهاى نظامى آمريكا و بريتانياى كبير از عراق روزنامه ايتاليائى “Corriere della Sera” مينويسد:
در حال حاضر، روزى نميگذرد كه، طى آن كسى از واشنگتن يا لندن عقب نشستن واحدهاى نظامى از عراق را اعلام نكند و اين خبر مجددا و بلافاصله با فرض و گمانهاى نامشخص انكار نگردد و تصحيح نشود. احتمالآ در پس اين توضيحات در هم و برهم و انكار آنها نيزو هراسى نهفته است كه، دولتهاى آمريكا و بريتانيا در گير آنند.

 • تاریخ 18.05.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5tG

مطالب مرتبط

 • تاریخ 18.05.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5tG