1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

انتقاد به سیاست پناهندگی آلمان

کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا از سیاست پناهندگی آلمان انتقاد کرده است. کمیسیون از جمله از این موضوع انتقاد کرده است که در آلمان پناهندگان نوجوان را به اردوگاه‌های پناهندگی افراد بالای هیجده سال می‌فرستند.

یک خانه پناهندگان در ارفورت. در این خانه نزدیک به ۷۰ تن زندگی می‌کنند، از جمله تعدادی نوجوان از لبنان

یک خانه پناهندگان در ارفورت. در این خانه نزدیک به ۷۰ تن زندگی می‌کنند، از جمله تعدادی نوجوان از لبنان

کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا که در بروکسل مستقر است، اولین گزارش خود را در باره‌ی چگونگی پذیرش پناهندگی در آلمان منتشر کرد. در این گزارش از سیاست پناهندگی آلمان انتقاد شده است. یکی از موارد انتقاد، عدم وجود مواد قانونی برای حمایت ویژه از پناهندگانی است که مثل قربانیان خشونت، وضعیت خاصی دارند.

این کمیسیون هم‌چنین انتقاد می‌کند که آلمان، در کنار پرتغال و سوئد، تنها کشور اروپایی است که پناهندگان نوجوان بدون همراه را به اردوگاه‌های پناهندگی‌ای که افراد بالغ در آن‌جا اسکان داده می‌‌شوند، می‌فرستد. سایر کشورهای اروپایی عضو اتحادیه، این پناهندگان را یا به خانواده‌هایی که معمولاً سرپرستی کودکان و نوجوانان را به عهده می‌گیرند، می‌سپارند، یا در مؤسسات ویژه‌ای که برای این منظور تأسیس شده اند، نگهداری می‌کنند.

موافق این گزارش‌، آلمان افزون بر این، هنوز این مقررات را به مرحله‌ی اجرا در نیاورده است که سه روز پس از ارائه‌ی تقاضای پناهندگی، برگه‌ی رسمی‌ای در اختیار آن‌ها بگذارد که وضعیت حقوقی پناهندگان را مشخص می‌کند.

آشنایی با حقوق و وظایف

خط مشی اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی پذیرش پناهندگی مقرر می‌دارد که متقاضیان پناهندگی، باید با حقوق و وظایف خود به زبانی آشنا شوند که به آن تکلم می‌کنند. در گزارش این کمیسیون آمده است که آلمان، این مقررات را به طور کامل در قوانین داخلی خود، نگنجانده است. کمیسیون هم ‌چنین یادآور می‌شود که کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، می توانند برای اجرای این ماده، از "صندوق پناهندگی اتحادیه" کمک مالی بگیرند.

رفت و آمد محدود

بر اساس این گزارش، ولی اقدامات آلمان در جهت تأمین مواد غذایی، لباس و خانه برای پناهندگان کافی و بر مبنای قانون است. کمیسیون اتحادیه ‌ی اروپا هم‌چنین توضیح می‌دهد، آلمان در مورد رفت و آمد و جابه‌جایی متقاضیان پناهندگی که باید در محدوده‌ی معینی صورت گیرد، "شدت عمل"، نشان می‌دهد، ولی این شیوه هنوز "موافق مقررات حقوقی اتحادیه" است. در این گزارش هم‌چنین تأکید شده است که پناهندگان در کشورهای بریتانیای کبیر، ایتالیا، لوکزامبورگ، لهستان و سایر کشورهای اتحادیه با "مسائل دشوارتری" روبرو هستند: این کشورها مقررات اتحادیه را در مورد پناهندگانی که زندانی می‌شوند، اجرا نمی‌کنند. ب.الف/ تاگس شاو

در همین زمینه: