انتخابات لبنان | جهان | DW | 20.06.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

انتخابات لبنان

يك لبنان جديد بايد خود را از سيستم حكومتى تناسبى برهاند، و از كشيدن يدك ضد سورى، ضد اسرائيلى و يا هر ضديتى ديگر خلاص كند و تنها براى لبنان باشد. براى اينكار احزاب سياسى با خط مشى اى روشن لازمند. چيزى كه لبنان تا بحال از آن بى بهره بوده.

default

با پيروزى سعد حريرى در انتخابات لبنان هنوز يك سوال مهم باقى ميماند و آن اينكه آيا تنها نام حريرى براى داشتن شايستگى جهت بدست گيرى زمام امور يك كشور كافى است؟ رفيق حريرى خود منتقدين زيادى داشت. با اين حال او شخصيتى بود كه در لبنان از محبوبيت برخوردار بود و با وجود آنكه براى منافع اقتصادى خود تلاش بسيار كرد بود، اما براى بهبود وضع اقتصادى لبنان نيز به همان اندازه مايه گذاشته بود. با آنكه آثار جنگ داخلى در لبنان هنوز به وضوح به چشم ميخورد، اما بيروت مدرن با بخش هاى نوسازى شده و مناطق سطح بالاى آن كه براحتى ميتوانستند در پاريس قرار داشته باشند، با نام حريرى گره خورد اند. اما آيا توانايى هاى او به پسرش هم به ارث رسيده و سعد حريرى از پس مشكلات لبنان برخواهد آمد؟ مشكلاتى كه يكى دوتا نيستند بويژه در زمينه اقتصادى، دركشورى با قروض سنگين مالى. حتى نام گروهى كه اكنون به قدرت ميرسد با نيرويى كه بخواهد زمام امور كشور را در دست گيرد منافات دارد. چراكه گروه سعد حريرى نام اپوزيسيون را يدك ميكشد. حال چگونه اپوزيسيون ميخواهد دولت تشكيل دهد، اين سوالى است كه بى پاسخ مانده. اين نام البته به زمانى برميگردد كه نيروهاى سوريه هنوز در خاك لبنان حضور داشتند و در مخالفت با اين حضور و دخالت سوريه در امور سياسى لبنان معنا پيدا ميكند. سوريه اكنون قواى نظامى خود را از لبنان خارج كرده است، اما اين ساده لوحى است اگر تصور شود كه نفوذ سوريه در لبنان از بين رفته است. ترور سمير قصير خبرنگار ضد سوريه كه در اين اواخر صورت گرفت‌‌، يك نمونه هشدار دهنده بود. و اين بسيار ناگوار خواهد بود اگر نيروهاى رهبرى كننده لبنان جهت گيرى خود را تنها به ضديت با سوريه خلاصه كنند. يك سرزمين نميتواند تنها برپايه مخالفت و اپوزيسيون بودن ساخته شود، بلكه به يك ارزيابى مثبت، به حركت جهت بازسازى، آشتى ملى و همكارى متقابل نيازمند است.

در حال حاضر اما آمادگى براى در پيش گرفتن اين مسير چندان به چشم نميخورد. لبنان هنوز دچار سيستم حكومتى بر اساس تناسب قومى و مذهبى است. هنوز لبنان اسير سنتها و علائق كهنه طوايف، قومها و مذاهب است. نام بازيكنان اين صحنه تغييرى نكرده، بلكه تنها نسلى جديد البته آنهم در بهترين حالت جاى نسل قديميتر را گرفته. و هركدام از شاخه هاى موجود به اين اميد است كه از اين سيستم قديمى نهايت استفاده را به نفع خود ببرد. سيستمى كه اگرچه به منظور همزيستى مسالمت آميز همه جريانات فكرى و مذهبى برپا شده اما در ادامه خود تنها به سخت شدن پوسته مناسبات درونى ميان اين گروه بندى ها انجاميده كه تنها بر ابعاد مشكلات افزوده است.

يك لبنان جديد بايد خود را از سيستم حكومتى تناسبى برهاند، و از كشيدن يدك ضد سورى، ضد اسرائيلى و يا هر ضديتى ديگر خلاص كند و تنها براى لبنان باشد. براى اينكار احزاب سياسى با خط مشى اى روشن لازمند. چيزى كه لبنان تا بحال از آن بى بهره بوده. براى اين مهم سياستمداران جديدى نيز لازمند كه تنها به اتكاء نام خانوادگى شان زمام امور را در دست نگيرند، بلكه كارشناسانى باشند كه بهبود اوضاع لبنان بزرگترين مسئله شان باشد. لبنان امروز از اين مسير كه در آن ميتوان دمكراسى مدرن را پايه ريخت هنوز بسيار فاصله دارد.

 • تاریخ 20.06.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4iM
 • تاریخ 20.06.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4iM