انتخابات آلمان از نگاه ديگران | جهان | DW | 20.09.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

انتخابات آلمان از نگاه ديگران

راى دهندگان در اين انتخابات نه تنها حزب صدر اعظم را تنبيه، بلكه اپوزيسيون در برلين را هم مشمول آن كردند.

شعار انتخاباتى نئونازى ها بستن مرزها

شعار انتخاباتى نئونازى ها "بستن مرزها"

ديروز در دو ايالت براندن بورگ و ساكسن در شرق جمهورى فدرال آلمان انتخابات ايالتى برگزار شد. هرچند احزاب حاكم سوسيال دمكرات وسوسيال مسيحى دوباره توسط انتخاب كنندگان تائيد شدند، اما هر دو حزب درصد زيادى از آراى خود را از دست دادند، برندگان اصلى اين انتخابات حزب چپ سوسياليسم دمكراتيك و حزب دست راستى و نئونازيستى ان پ د بودند. اين بار جالب ديديم تحليل نتايج اين انتخابات را از نگاه ديگران برايتان ارائه نمائيم.

روزنامه ايتاليائى ايل مساجرو چاپ رم با به عاريت گرفتن جمله اول مانيفست در مطلبى با عنوان شبهى در آلمان به راه افتاده مينويسد: آنان احساس ميكنند كه شهروندان درجه دوم هستند. هفته ها متوالى است كه هر دوشنبه به خيابانها ميروند تا عليه تعديل دولت رفاه اجتماعى و رفرم در بازار كاركه توسط دولت شرودر انجام ميشود، اعتراض نمايند.

اكنون اين فرصت پيش آمد تا اعتراض خود را در پاى صندوق هاى راى به نمايش بگذارند.

شبه رشد نئونازى ها و افزايش نوستالژى ايده هاى سياسى كه بنظر ميرسيد در اعمال فرو رفته بودند، خود بيانگر جو سياسى بى ثبات و نامطمئنى است كه سايه اش بر آلمان سنگينى ميكند. راى دهندگان در اين انتخابات نه تنها حزب صدر اعظم را تنبيه، بلكه اپوزيسيون در برلين را هم مشمول آن كردند.

 • تاریخ 20.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5qX
 • تاریخ 20.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5qX