المپيك زمستانى : هشتمين روزبازيهاى ”تورين“ | ورزش | DW | 19.02.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

المپيك زمستانى : هشتمين روزبازيهاى ”تورين“

بيستمين دوره بازيهاى المپيك زمستانى درشهر” تورين” هشتمين روزخود را پس از تعيين برندگان ۴۷ ماده از مواد مسابقات دررشته هاى گوناگون ورزشهاى زمستانى پشت سرگذاشت.

”كاتى ويلهلم” با مدال ديگرى براى تيم آلمان در”بياتلون” بانوان

”كاتى ويلهلم” با مدال ديگرى براى تيم آلمان در”بياتلون” بانوان

نتايج بدست آمده از اين روز، همزمان ركورد هاى تازه اى را درتاريخ ۸۰ ساله بازيهاى المپيك زمستانى از خود برجاى گذاشت . درمواد اسكى كوهستانى اينك ”كيتيل آندره آمونت” شركت كننده ۳۰ ساله نروژ، با كسب موفقيت دوباره درماده مارپيچ عالى مردان، نه تنها براى سومين بارپى درپى به مدال در اين ماده دست مييابد، بلكه همزمان با آن بعنوان موفق ترين ورزشكار جهان در اسكى كوهستانى به شمار ميرود. ”آمونت” دردودوره پيش بازيهاى المپيك ، نيزدر سكوى اول در اين ماده جاىگرفت ودرمواد اسكى سرعت، تركيبى ومارپيچ بزرگ نيز، ۲ مدال نقره ودو مدال برنزرا دردست دارد.

در بين بانوان ودر ورزشهاى اسكى كوهستانى نيز، ” ”يانيكا كاستليچ” عضو۲۴ ساله تيم ملى كروآسى، با دومين شركت خود نخست در بازيهاى المپيك ”لاك پلاسيد” از دوره پيش واين بار در ”تورين” با چهارمين مدال طلاى خود، روبروشد واينك در بين بانوان درماده مسابقات اسكى كوهستانى در بازيهاى المپيك ، موفق ترين شركت كننده محسوب ميشود.

شركت كنندگان آلمان در هشتمين روز بازيهاى المپيك تورين، با كسب يك مدال طلا، دونقره ويك برنز، با موفقيت هاى ديگرى روبرو بوده واينك بعد ازتيم المپيك ‌آمريكا، بيشترين مدالهاى قهرمانى المپيك را دراختيارگرفته اند.

در ماده ۱۰ كيلومتر بياتلون بانوان بمسافت ۱۰ كيلومتر” كاتى ويلهلم” اين بار با بهترين وقت بدست آمده درسكوى اول قهرما نى‘ جاى گرفت: ديگر شركت كننده آلمان” ”مارتينا گلاگوو” كه هفته پيش درديگر ماده اى از اين رشته به مدال طلا دست يافت، اين باربه مدال نقره رسيد. ”آلبينا آخاتووا” از روسيه در رده سوم با كسب مدال برنز، جاى گرفت.

پس از تيم ملى بانوان روسيه كه در ماده ۴ در۵ كيلومتر اسكى استقامت، با كسب مدال طلا در سكوى اول قهرمانى جاى گرفت، سپس تيم آلمان مدال نقره را قبل از تيم ايتاليا صاحب شد. ديگر موفقت شركت كنندگان آلمان در هشتمين روز بازيهاى المپيك، دررشته بياتلون مردان درماده ۱۲ كيلومترونيم سرعت بدست آمد. پس از ” ونسان دفرانس” از فرانسه و”اينار بيورن دالن” شركت كننده نامدار نروژ، اين بار ”سون فيشر” مدال نقره آلمان را نصيب اين كشور كرد.

درماده پرش باسكى از سكوى ۱۲۰ متر، مقامهاى اول ودوم قهرمانى به ترتيسب به دوتن از شركت كنندگان اتريش” توماس مورگن شتاين، و ” آندرآس كوفلر“ تعلق گرفت كه بر”لارس بيستول” از نروژ برترى داشتند. بهترين شركت كننده تيم آلمان كه در گذشته، پيوسته با يكى از مدالهاى قهرمانى روبرو ميشد، ”ميشائل ماير” اين بار دررده يازدهم جاى گرفت.

 • تاریخ 19.02.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6oB
 • تاریخ 19.02.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6oB