المپيك زمستانى : بازيهاى” تورين“ با هزينه اى برابر با ۴/۳ ميليارد ”يورو“ | ورزش | DW | 08.02.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

المپيك زمستانى : بازيهاى” تورين“ با هزينه اى برابر با ۴/۳ ميليارد ”يورو“

برگزارى بيستمين دوره بازيهاى المپيك زمستانى درشهر ”تورين” درايتاليا ركورد هاى تازه اى را درتاريخ مسابقات المپيك درورزش هاى زمستانى درزمينه هاى گوناگون به ويژه مصرف هزينه ها وكسب درآمدها ، از هم اكنون از خود برجاى گذاشته است.

بيستمين دوره بازيهاى المپيك زمستانى در ”تورين”

بيستمين دوره بازيهاى المپيك زمستانى در ”تورين”

بنا برآماربدست آمده ورسمى ، كل هزينه ميزبانى اين دوره ازبازيها كه از روز آدينه آينده شروع شده وبه مدت ۱۶ روز ادامه خواهندداشت، رقمى را برابربا ۳ ميليارد و۴۰۰ ميليون ”يورو” دربرميگيرد. نيم بيشترى از اين مبلغ برابر با ۲ ميليارد و۱۰۰ ميليون ”يورو” درراه بهبود ساختارزيربنائى، از جمله : احداث جاده هاى رفت وآمد، بناى تاسيسات دهكده المپيك وايجاد بناى ورزشگاه ها، به مصرف رسيده است.

درپيرامون شهر ”تورين” وپيست هاى ويژه مواد گوناگون مسابقات‌ نيز مبالغ زيادى درزمينه گسترش برنامه هاى توريستى ورفاه وآسايش تماشاچيان بازيها از سراسر جهان، تعلق گرفته است. ترميم ساختمان موزه ها، كاخ هاى تاريخى ‌و ايجاد مناطق جلب جهان گردان ، نيز هزينه زيادى را دربرداشته اند.

از سوى ديگراما، درآمدهاى بدست آمده از برگزارى بازيهاى تورين، مبالغ هنگفتى را دراختيارمقامات مسئول قرارميگيرند. در اين زمينه مبلغ حق پخش بازيها از طريق تلويزيون برابر با۴۷۰ميليون ، و حق پخش آگهى هاى تبليغاتى ازجانب موسسات وكمپانى هاى بازرگانى واقتصادى به مبلغ ۴۲۵ ميليون ”يورو” بالغ ميشوند. انتظار ميرود كه ازطريق فروش بليط هاى ورودى مسابقات نيز، مبالغ زيادى در اختيار كميته برگزاركننده بازيها قرارگيرند.

تاكنون نزديك به تعداد ۷۰۰ هزاربليط ورودى مسابقات از كل تعداد يك ميليون بليط موجود درمواد گوناگون ورزشهاى زمستانى بفروش رفته و به ويژه بليط هاى ورودى روز گشايش بازيها وآخرين روز آنان در ورزشگاه مركزى المپيك از مدتها پيش بكلى پيش فروش شده اند. از سوى ديگر اما بليط بازيها هنوزهم وبيش از همه دررشته هاى هاكى روى يخ بانوان، لوژ، وسرسره ، قابل دريافت اند.

كميته برگزاركننده بازيها قصد دارد با توجه به برنامه هاى ويژه تربيتى وآموزشى بهنگام برگزارى اين دوره از بازيهاى المپيك زمستانى، قيمت بليط هاى ورودى مسابقات را با نسبت زيادى كاهش دادده وآنان را دراختياركودكان و شاگردان مدارس كشور قراردهد.

هريك ازافراد تيم المپيك ايتاليا، درصورت كسب مدال طلا، مبلغ ۱۳۰ هزار، نقره ۶۵ هزار وبرنز۴۰ هزار ”يورو” پاداش را دريافت خواهد كرد. دركاروان المپيك ميزبان اين دوره از بازيها شامل ۱۸۵ تن ، تعداد ۱۱۱ شركت كننده در بين مردان و۶۴ تن دربين بانوان بچشم ميخورند. ايتاليا، پس از تيمهاى روسيه و آمريكا بيشترين تعداد شركت كنندگان را روانه اين دوره از بازيها خواهد كرد.

چهارسال پيش دردوره بازيهاى”لاك پلاسيد“ در سال ۲۰۰۲ ،تيم المپيك نروژ با تعداد ۱۳ طلا، ۵ نقره و۷برنز، بيشترين مدالهاى قهرمانى را صاحب شده وموفق ترين تيم شركت كننده درآن دوره ازمسابقات بود. سپس تيم المپيك آلمان كه درآن سال با تعداد ۱۲ طلا، ۱۶ نقره، و۷ برنز، دررده دوم جدول مدال هاى بدست آمده جاى گرفت، اين باربا تعداد ۱۶۲ تن درهردودسته بانوان ومردان در
 • تاریخ 08.02.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6oe

مطالب مرتبط

 • تاریخ 08.02.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6oe