القاعده، برنده واقعى انتخابات اسپانيا؟ | جهان | DW | 17.03.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

القاعده، برنده واقعى انتخابات اسپانيا؟

بمبگذارى در قطارهاى شهرى اسپانيا نه تنها بيش از ۲۰۰ قربانى به جاى گذاشت، بكله نتيجه انتخابات در اين كشور اروپائى را نيز تغيير داد. پيروزى حزب سوسياليست كارگرى اسپانيا كه تا ۲۴ ساعت پيش از انفجار بمبهائى كه خربكاران وابسته به القاعده گويا آنرا جاسازى كرده بودند، غيرممكن به نظر ميامد. در ايتاليا روزنامه ها، از ديدگاه هاى بسيار متفاوت به نتيجه انتخابات اسپانيا و آنچه فاجعه ۱۱ مارس نام گرفته، نگاه ميكنند.

default

روزنامه ليبرو در سرمقاله اى تحت عنوان “بن لادن برنده انتخابات اسپانيا” مينويسد، خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو پيروزى اش در انتخابات يكشنبه گذشته را بايد مديون هيولاى ترس و تروريسم القاعده بداند. مفسر ليبرو در ادامه ميافزايد، قابل تصور نبود كه جامعه اى دمكراتيك و مبارز چون اسپانيا، اين چنين در مقابل خرابكاران سر خم كند. در ادامه اين تفسير آمده است، چند بمب گويا كافيست كه ما غربيها را وادار به عقبنشينى كند و تنها به خاطر جان سالم بدر بردن، آمال، آرزوها و ارزشهايمان را رها كنيم و فرار را بر قرار ترجيح دهيم.

ليبرو هشدار ميدهد كه القاعده و يا هر كس ديگرى كه مسئوليت انفجارهاى مادريد را عهده دار است بتواند در هفته هاى آينده و قبل از انتخابات تجديد پارلمان اروپا كه در ماه ژوئن همزمان در بيست و پنج كشور برگزار خواهد شد، با گذاردن چند بمب، نتيجه آنر از پيش تعين نمايد. اروپا يا گروه مهمى از كشورهاى اروپائى به گفته نويسنده اين تفسير، آنقدر از جنگ واهمه دارند كه قبل از آغاز آن حاضر هستند، به عنوان بازنده، سنگر را ترك كنند. احتمالا دمكراسى كه ما فكر ميكرديم مهمترين ارزش جامعه اروپائى است، ارزش مبارزه ندارد و ميتوان آن را دودستى به تروريستهاى اسلامى تقديم نمود.

روزنامه ايل فوليو كه به مدريرت يكى از وزراى اولين دولت سيليو برلوسكونى منتشر ميشود نيز در سرمقاله اى تحت عنوان “بمبهاى باهوش” كم و بيش با اين نظريه موافق است. نويسنده ايل فوليو معتقد است، گذشته از اينكه چه گروهى عامل انفجارهاى مادريد باشد، نميتوان منكر شد كه نتيجه انتخابات پارلمانى القاعده را تقويت ميكند. ايل فوليو در ادامه مينويسد، اگر چه اولين بار نيست كه تروريستها با بمبهاى باهوششان به پيروزيهاى سياسى دست ميابند وليكن تا كنون سابقه نداشت است كه اروپا به اين سادگى عقبنشينى كند. القاعده، به نوشته ايل فوليو ، با چند بمب توانست آمريكا را از يكى از سه متحد مهمش در اروپا محروم سازد. انفجارهاى مادريد به گفته نويسده اين مقاله، نشان داد كه القاعده نه تنها قادر به سازماندهى عمليات نظامى گسترده اى است، بلكه داراى برنامه هاى سياسى درازمدت نيز است.

لارپوبليكا ، در مخالفت با نظرات ايل فوليو و ليبرو سرمقاله اى به قلم بنيانگذارش اويجنيو اسكالفارى انتشار داده است. مفسر معروف ايتاليائى مينويسد: ”من با اين نظر كه القاعده برنده انتخابات اسپانياست، موافق نيستم، زيرا معتقدم كه مردم اسپانيا هوشيارتر از اين هستند كه به دام تروريسم بيافتند.” به گفته وى، راى دهندگان در مخالفت با سياست خارجى دولت خوزه ماريا آزنار راى دادند و او را به خاطر شركت در جنگ عراق و حمايتش از سياست بى سروپاى بوش تنبيه كردند.

در ادامه اين مقاله آمده است، سوسياليستهاى اسپانيا كه از ابتدا با جنگ عراق مخالف بودند، توانستند حمايت بخشى از ۹۰ درصد مردم اسپانيا را كه از همان آغاز، از اين تصميم خوزه ماريا آزنار ناخشنود بودند، بدست آورده و در انتخابات پيروز شوند. اسكالفارى ميافزايد: ”بر همه روشن است كه با تانك و توپ و تفنگ نميتوان تروريسم را ريشه كن كرد. تنها راه مقابله با اين پديده خشك كردن باتلاقى است كه خرابكاران از آن تغذيه ميكنند.

احمد رأفت، گزارشگر صداى آلمان در رم

 • تاریخ 17.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5WN
 • تاریخ 17.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5WN