1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

اكبر منتجبى / ربوده شدن توريستهاى اروپايى در ايران

به گزارش خبرگزارى آلمان كه به سرويس خبرى رويداد استناد مى كند، سه جهانگرد آلمانى در استان سيستان بلوچستان ربوده شده اند و گروگانگيرها براى آزادى آنها تقاضاى پول كرده اند. در اين رابطه كيواندخت قهارى با اكبر منتجبى، خبرگزار ايرانى در تهران گفتگويى انجام داده است.

صداى آلمان: آقاى اكبر منتجبى، خبرگزارى آلمان با استناد به “رويداد” خبر داده كه سه شهروند آلمانى در استان سيستان و بلوچستان ربوده شده اند. آيا در اين مورد شما مى توانيد به ما اطلاعاتى بدهيد؟

اكبر منتجبى: اطلاعاتى كه ما به دست آورده ايم اين بوده كه جهانگردان از بندر عباس مى رفتند به سمت سيستان و بلوچستان. حدود سى كيلومترى زاهدان توسط اشرار ربوده شدند. از قرار معلوم سه نفر جهانگرد هستند كه دو تا از آنها آلمانى هستند و يكى ايرلندى است. اشرار اينها را به جهت اخاذى ربوده اند.

باخبر شدم كه مسئولين محلى توانسته اند با اينها ارتباط برقرار كنند و آنها طلب پول كرده اند. مقامات محلى وارد مذاكره شده اند با اشرار، مسئولين در جريان امر قرار گرفته اند. سعى مى كنند هر چه زودتر آزادى اين سه اروپايى را فراهم كنند.

صداى آلمان: آيا نتيجه اين مذاكرات معلوم است كه به كجا كشيده است؟

اكبر منتجبى: هنوز مشخص نشده كه خواسته اشرار چيست. اما پيش بينى مى شود كه آنها به دنبال مبالغى در قبال اين هستند. به نظرم مى رسد كه يك چنين چيزى در گذشته سابقه داشته است. بالاخره دولت و مسئولين محلى استان توانسته اند تلاشهاى خودشان را بكنند و ربوده شدگان را آزاد كنند.

صداى آلمان: اين سه جهانگرد را كى ربوده اند؟ گويا امروز نبوده است؟

اكبر منتجبى: خبر اينكه كى گرفته اند هنوز مشخص نيست. چيزى كه هست اين است كه خبرش امروز منتشر شده است. اگر هم بوده تا الان هيچ انعكاس خبرى و مطبوعاتى نداشته است. نيروى انتظامى هم تا الان در مورد اين قضيه هيچ صحبت خاصى نكرده، البته تا جايى كه من شنيده ام، تاييد كرده اند قضيه را. ولى هيچ اشاره اى به جزييات امر نشده است. طبق خبرهايى كه داده مى شود مى گويند كه امروز دوشنبه اين جهانگردان ربوده شده اند.

صداى آلمان: آقاى منتجبى، جو منطقه، يعنى استان سيستان و بلوچستان را مى توانيد براى شنوندگان ما از نظر امنيتى كمى تشريح كنيد؟

اكبر منتجبى: استاندارى و نيروهاى انتظامى تلاشهاى بسيارى كرده اند تا محيط امنى را براى شهروندان ايرانى و نيز خارجيان در سيستان و بلوچستان به وجود آورند. اما متاسفانه اينكه اين استان در منطقه شرقى ايران واقع شده، و وجود اشرارى كه مى توانند در دامنه هاى كوه و جاهايى پنهان شوند، ناامنى هاى مختصرى به وجود آورده است.

قبلا در استانهايى كه به كشور افغانستان نزديكتر بودند خيلى اين قضيه حادتر بود. تلاشهاى وزارت كشور و نيروهاى انتظامى نتيجه داد و كمتر شد. در سيستان و بلوچستان به خاطر مشكلاتى كه در خصوص مواد مخدر قبلا وجود داشت و بعضيها از اين طريق ارتزاق مى كنند، ناامنيهايى هميشه بوده، ولى خيلى كمرنگ بوده است. بعضى موقعها وسعت پيدا مى كند. مخصوصا وقتى مسئله منتطقه اى يا بين المللى مى شود، مثل اين قضيه اى كه اين يكى دو روز اتفاق افتاده است.

بعضى موقعها اگر در خصوص اهالى خود همان استان باشد، شايد اصلا خبرش هم منتشر نشود يا خيلى كمرنگ در نشريات محلى منتشر شود. ولى در هر حال امنيت آن گونه نيست كه خيلى ناگوار باشد. اما به خاطر مشكلات منطقه اى و استانى كه وجود دارد، هميشه يك سرى از اين حوادث اتفاق مى افتد، كه از جمله اين دفعه يك مقدار حادتر شده است.

صداى آلمان: دولت مركزى چقدر آنجا كنترل دارد؟

اكبر منتجبى: دولت ايران، تمام تلاش خودش را مى كند،وزارت كشور و نيروهاى انتظامى تمام تلاش خود را مى كنند. فكر مى كنم كه دولت تمركز زيادى دار، تمام استانها، مخصوصا مناطق محروم، از جمله سيستان و بلوچستان اين تمركز خيلى بيشتر است. اما بعضى موقعها حوادثى رخ مى دهد كه قابل كنترل نيست، مثل اين. اگر هم اتفاقى مى افتد، سريعا سعى مى كنند با رايزنى، گفتگو و عمليات اگر نياز به عمليات نظامى يا انتظامى داشته باشيم، مشكل را برطرف بكنند. اما اين گونه نيست كه دولت از وقايعى كه در استانها مى گذرد، مطلع نباشد. اگر اين طور نبود، خبر اين اتفاق هرگز منتشر نمى شد. در صورتى كه من كه اين خبر را الان پيگيرى مى كردم، مى بينم كه وزارت كشور و دستگاههاى مسئول و وزارتخانه هاى مرتبط جريان را دارند به شدت كنترل مى كنند و دارند تمام تلاشهاى خودشان را براى برطرف كردن مشكل انجام مى دهند.

صداى آلمان: شما از اشرار نام برديد. بنابراين تصور مى كنيد شما كه اين كار انگيزه سياسى ندارد؟

اكبر منتجبى: نه، انگيزه سياسى بعيد مى دانم داشته باشد. عموما اين نوع وقايع وقايعى است كه بيشتر جنبه اخاذى دارد تا جنبه سياسى. چون براى كسى كه شروع به گروگان گيرى مى كند، بيشتر جنبه مكالى مهم است تا جنبه سياسى اش.

عمدتا هم افرادى كه در آن منطقه هستند يا افرادى كه دست به اين كارها مى زنند اصلا انگيزه سياسى ندارند.

صداى آلمان: اشرار كه مى گوييد چه گروههايى هستند؟

اكبر منتجبى: آن منطقه منطقه اى است محروم. ما شاهد بوده اتيم كه به خاطر پول در سيستان و بلوچستان بعضى وقايع رخ مى دهد. مثلا يك مدتى بنزين ايران به صورت قاچاق سمت پاكستان برده مى شد. اينها عمدتا مى توانند قاچاقچى باشند، مى توانند افرادى باشند كه حتى نارضايتى داشته باشند از مسئولين محلى شان. ولى اينكه تصور كنيم كه اين بحث خيلى سياسى است، و به قصد ناامن كردن و ناامن جلوه دادن منطقه و كشور، من بعيد مى دانم. به گمان من اشرار فكر مى كنند اگر ما اين اروپاييها را برباييم، شايد بتوانيم در قبالش اخاذى بيشترى دريافت كنيم.

صداى آلمان: آقاى اكبر منتجبى، از شما براى توضيحاتى كه داديد، سپاسگزارم.

ا كبر منتجبى: خواهش مى كنم.

 • تاریخ 08.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4JN
 • تاریخ 08.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4JN