افزایش بی‌سابقه کشت خشخاش در افغانستان | جهان | DW | 02.09.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

افزایش بی‌سابقه کشت خشخاش در افغانستان

بنا به گزارش سازمان ملل متحد تولید تریاک در افغانستان به سطح بی‌سابقه ۸۲۰۰ تن افزايش يافته است که دو برابر تقاضای جهان است. در موردعلت این امر میان دولت‌های افغانستان و انگلستان اختلاف نظر وجود دارد.

دهقانان افغانی: کشت محصولات دیگر به صرفه نیست

دهقانان افغانی: کشت محصولات دیگر به صرفه نیست

افزايش کشت خشخاش و مواد مخدر در جنوب افغانستان علاوه بر اينکه کشورهای همسايه‌ی افغانستان را متأثر ساخته است، دولت افغانستان و مجامع بين المللی را نيز دچار نگرانی ساخته است. با وجود اينکه ۶۰۰ ميليون دلار در جهت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف شده و ۱۳ استان افغانستان از کشت ترياک پاکسازی شده است اما اين کشور هنوز هم ۹۷ درصد ترياک جهان را توليد می کند.

طبق گزارش سازمان ملل متحد کشت ترياک در افغانستان ۸۲۰۰ تن افزايش يافته است که دو برابر تقاضای جهان است . با ازدياد توليد مواد مخدر قيمت ترياک در افغانستان از ۴۷۰۰ افغانی به ۴۳۰۰ افغانی کاهش يافته است . آنتونيا ماريا کوستا " رييس بخش اجرايی اداره ی مبازه با مواد مخدر و جرايم درسازمان ملل متحد" در مورد توليد ترياک در افغانستان گفت: مقدار مواد مخدری که در سال ۲۰۰۷ ميلادی کشت شده است تنها در قرن نوزدهم در چين کشت شده بود و بعد از آن تا کنون به اين شکل ديده نشده است.

اما دليل اين افزايش چيست؟ آقای کوستا معتقد است که اقليم مساعد در افغانستان باعث شده که يکصدو نو و سه هزار هکتار زمين تحت کشت مواد مخدر باشد.توماس بيچ من " تحقيق کننده ی امور سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر" معتقد است که با افزايش مواد مخدر در افغانستان در بازار های بزرگ جهانی تقاضای بيشتر احساس نمی شود. کارشناسان معتقندند که توليد کنندگان و تاجران موادمخدر مقدار زياد اين مواد رابرای آينده ذخيره می کنند زيرا ترياک بين ۲۰ تا ۳۰ سال قابل حفظ است بدون اينکه تآثير آن از بين رود. بيچ من می گويد: ترياک کشت شده در جنوب افغانستان ، ايران و پاکستان را متأثر می سازد اما ماريا کوستا علل اساسی کشت خشخاش را عدم کنترل و نظارت بين مرزهای ايران و پاکستان می داند.

نکته ی جالب توجه اينست که درسومين کنفرانس ملی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان حامد کرزای رييس جمهور افغانستان و سفير انگلستان در مورد افزايش کشت خشخاش در افغانستان نسبت به هم واکنش نشان دادند . چراکه حامد کرزای در اين کنفرانس گفت: درست است که ترياک در کشور ما توليد می شود اما قاچاقچيان مواد مخدر اکثراً خارجی ها هستند. وی افزود: پولی که از ترياک به دست می آيد بيشتر نصيب قاچاقچيان خارجی می شود. اما سفير انگلستان نسبت به گفته های حامد کرزای عکس العمل نشان داد و گفت: حامد کرزای بايد بيشتر به ضعف خود دولت افغانستان اشاره می کرد زيرا جامعه ی جهانی آنچه که در توان داشت به خاطر تأمين امنيت و از بين بردن کشت خشخاش در افغانستان انجام داده است.

از طرفی هم زارعين افغانی می گويند که آنها از ديگر محصولات عايد به دست نمی آورند. سيد مسعود، استاد دانشکده‌ی اقتصاد کابل نيز معتقد است دولت سياست‌های حمايتی برای زارعين ندارد. وی افزود:« وقتی يک کشاورز پانصد و شصت کيلو سيب را فقط به قيمت ۴۰۰۰ افغانی بفروشد ضرر زيادی می کند پس مجبور است که خشخاش کشت کند.»

موضوع ديگری نيز انتقاد بعضی از کارشناسان را درمورد نيروهای انگليسی در افغانستان برانگيخته است، چراکه چندی پيش نيروهای انگليسی درهلمند دريک راديوی محلی اعلام کردند که ما فقط به خاطر تأمين امنيت به افغانستان آمده ايم و به کشت مواد مخدر کاری نداريم . اين نيروها با وجود اينکه يک روز بعد از گفته هايشان به اين شکل معذرت خواستند اما بعضی از کارشناسان معتقدندکه بی تأثير در کشت مواد مخدر نبوده است. در مورد اينکه چگونه می توان از قاچاق مواد مخدر جلوگيری کرد آقای بيچ من گفت: من با مقامات بلند رتبه ی دولت افغانستان صحبت‌هايی داشتم تا اشخاصی که در قاچاق و کشت مواد مخدر دست دارند شامل ليست شورای امنيت سازند. وی افزود‌: هدف از واردکردن نام آنها درليست اينست که اين اشخاص به سزای اعمالشان برسند. اين در حالی است که بعضی از کارشناسان معتقدند که عده ای از افراد دولت جزيی و يا سران باند قاچاق بران مواد مخدر هستند.