اسكى : ادامه پيكارهاى جام جهانى درمواد گوناگون | ورزش | DW | 18.12.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

اسكى : ادامه پيكارهاى جام جهانى درمواد گوناگون

درموادگوناگون رشته ورزشهاى زمستانى، پيكارهاى جام جهانى هرباردريكى ازكشورهاى جهان به نتيجه ميرسند.

جام جهانى مسابقات اسكى، هرباروهرهفته درپيست هائى گوناگون

جام جهانى مسابقات اسكى، هرباروهرهفته درپيست هائى گوناگون

درورزشهاى غيركوهستانى درماده مسابقات ۴در۱۰ كيلومتر اسكى استقامت دربين مردان كه درفرانسه به نتيجه رسيد، تيم ملى روسيه باچهارشركت كننده خود قبل ازتيمهاى نروژ وآلمان موفق بود. درهمين ماده تيمى دربين بانوان،اما شركت كنندان آلمان قبل ازتيمهاى سوئد وجمهورى چك درسكوى قهرمانى روز جاى گرفتند.

درمواد انفرادى درماده ۱۵ كيلومتربااستيل قديم، فنلاند بارديگر باپيروزى ”ويرپى كوئيتونن” وديگرشركت كننده اى ازاين كشور، باموفقيت روبروبود.

درماده مسابقات تركيبى شامل پرش بااسكى واسكىاستقامت وپس از پنجمين روز آن درپيكارهاى اين سال كه اين بار درپيست ”رامسآ” دراتريش برگزارشد، درحال حاضر” ماگنوس موآن” ازنروژ بابيشترين امتيازات روبروست وبرشركت كنندگانى ازاتريش وفنلاند، درجدول امتيازات برترى دارد.

درورزشهاى كوهستانى نيز مسابقات جام جهانى هرهفته ادامه مييابند. پس از نخستين مراحل اين مسابقات درآمريكا وكانادا، اينك ادامه آنان درپيستهاى اروپا به نتيجه ميرسند. درماده اسكى سرعت درايتاليا، استيون نايمن” ازآمريكا بادوصدم ثانيه اختلاف زمان، بر”ديديه گوش” ازسوئيس و”فرانتس شتروبل” ازاتريش، برترى داشت.دربين بانوان” رناته گوچل” شركت كننده نامداروپرسابقه اتريش باموفقيت درپيست ”شلادمينگ” درهمين كشور به چهلمين موفقيت دردوران فعاليت خود درمسابقات كاپ جهانى واين باردرماده مارپيچ عالى، دست يافت وهموطن خود”نيكوله هوسپ” و”مارتينا شيلد” از سوئيس را دركنارخوددرسكوى قهرمانى روزجاى داد.

 • تاریخ 18.12.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6dx

مطالب مرتبط

 • تاریخ 18.12.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6dx