اجلاس كميسيون حقوق بشر در ژنو | جهان | DW | 16.03.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

اجلاس كميسيون حقوق بشر در ژنو

سوءقصدهاى خونين مادريد پايتخت اسپانيا براجلاس كميسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد كه ديروزدر ژنو آغاز شد و تا روزبيست و سوم ماه آوريل ادامه خواهد يافت سايه افكنده و ناظران سياسى براين عقيده اند كه محور اصلى مذاكرات كنفرانس مذكور را مبارزه با تروريسم و حراست از حقوق بشر تشكيل خواهد داد.

وزير امور خارجه آلمان

وزير امور خارجه آلمان

وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر نيز در نطقى كه در ژنو ايراد كرد ، مبارزه با تروريسم و احترام به حقوق بشر را مورد تاكيد قرار داده و گفت :تروريسم خطرى را متوجه جوامع آزاد نموده و بايد با عزمى راسخ با آن مبارزه كرد.ولى بموازات آن نيز بايد امنيت و آزادى مورد تاكيد قرار بگيرند.وزير امور خارجه آلمان گفت :حمايت ازدمكراسى ، حقوق بشر و كشورى مبتنى بر قانون پايه هاى آزادى و ثبات دائمى را تشكيل ميدهند و ما فقط زمانى موفقيتى كسب خواهيم كرد كه با تكيه بر حقوق بشر با تروريسم بين المللى مبارزه كنيم . در چارچوب همين كنفرانس در ژنو نيز چندين كشور تحت رهبرى مكزيك پيش نويس قطعنامه ائى را تقديم اين كنفرانس خواهند كرد كه در آن احترام به حقوق بشر در مبارزه با تروريسم درخواست ميشود و وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر نيزاز اين اقدام كشورهاى مذكور در اجلاس كميسيون حقوق بشر، استقبال كرد.

بايد گفت كه رعايت حقوق بشر در چارچوب مبارزه با تروريسم سالهاست كه دركميسيون حقوق بشر ، نقشى مهم ايفاء ميكند و سازمانهاى مدافع حقوق بشر چون سازمان عفو بين الملل از يكسو محدود نمودن حقوق مدنى بعنوان مثال در ايالات متحده آمريكا رامورد انتقاد قرار ميدهند و از سوي ديگر كشورهائى چون روسيه را متهم ميكنند باينكه تحت سرپوش مبارزه با تروريسم با هدف قبلى حقوق بشر را نقض ميكنند.وزير امور خارجه آلمان اظهار داشت كه، دولت آلمان بدون چون و چرا عمليات تروريستى در روسيه را كه مردم از آن رنج ميبرند، محكوم ميكند . وى افزود: مع الوصف بايد دولت روسيه به وظيفه و مسئوليتش مبنى بر تاكيد بر احترام به حقوق بشر ، از جمله در شمال قفقاز عمل كند وموارد نقض حقوق بشر بايد روشن شوند و عاملين آن نيز به مجازات برسند.افزون بر اين دولت روسيه بايد نشان دهد كه سازمانها و وسايل ارتباط جمعى بين المللى ميتوانند آزادانه در آن كشور فعاليت نمايند زيرا فقط از طريق علنيت و وضوح سياسى است كه ميتوان به اقدامات دولت اعتماد كرد.اتحاديه اروپا در سال جارى نيزچون در سال گذشته پيش نويس قطعنامه ائى در اينباره را ارائه خواهد داشت ولى معلوم نيست كه آيا اين قطعنامه به تصويب خواهد رسيد يا خير زيرا در سال گذشته نيز پيش نويس چنين قطعنامه ائى دراجلاس كميسيون حقوق بشر در ژنو رد شده بود.

 • تاریخ 16.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4H9
 • تاریخ 16.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4H9