اتحاديه اروپا به كدام سو ميرود؟ | جهان | DW | 18.06.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

اتحاديه اروپا به كدام سو ميرود؟

با ناكامى اجلاس ديروز، اتحاديه اروپا هنوز زمين گير نشده و عليرغم اين شكست سنگين بكار خود ادامه خواهد داد.نخست وزير انگليس از روز اول ماه آينده رياست دوره اى اتحاديه را برعهده خواهد گرفت و اين درحالى است كه گرهارد شرودر احتمالا در انتخابات شكست خواهد خورد و شيراك نيز پس از نه فرانسويان در خانه خود ضعيف شده است. اكنون اين احتمال وجود دارد كه بلر از اين شانس استفاده نموده و بر ويرانه هاى اتحاديه قديم، اتحاديه جديدى

اتحاديه اروپا در بن بست قانون اساسى و بودجه!

اتحاديه اروپا در بن بست قانون اساسى و بودجه!

كه رنگ و روى بريتانيائى دارد، بنا نمايد. اتحاديه اى كه هماهنگى كمتر اما اقتصاد ليبرال بيشترى بر آن حاكم است.

اتحاديه اروپا روز سياهى را پشت سرگذاشت. اكنون درد بحران قانون اساسى و تعيين بودجه با ناكام ماندن اين نشست سران و رهبران دولتهاى اروپائى تا مغز نخاع اتحاديه نيز احساس ميشود. با شكست اجلاس روز گذشته ژان كلود يونكر سياستمدار باتجربه و رئيس دوره اى شوراى اتحاديه اروپا با عصبانيت گفت كه جاى همبستگى از سوى كشورهاى ثروتمند عضو خالى بود و گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در حالى كه اشك در چشمانش حلقه بسته بود گفت كه غم سنگينى در جانش ريخته است.

مقصر در اين اوضاع تنها تونى بلر نخست وزير انگليس نيست كه نخواست از معافيت هاى مالى كشورش چشم پوشى نمايد، بلكه نخست وزير هلند يان پتر بالكن انده و گوران پرسون نخست وزير سوئد نيز خواستار كاهش پرداخت هزينه هاى خالص خود براى اتحاديه اروپا بودند. از سوى ديگر فرانسه و اسپانيا نيز هر يك به دليلى به تشديد اين وضع دامن زدند.

گفته ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه متاسفانه بسيار دقيق است. او گفت كه اين اجلاس تصوير بسيار محقرى از خود ارائه نمود. با اين حال تاكتيك فرانسه و آلمان مبنى بر انداختن همه تقصير ها بر گردن انگليس بى نتيجه ماند و تونى بلر با انداختن توپ بر زمين حريف با اين گفته كه يارانه هاى كشاورزى اتحاديه اروپا به فرانسه با زمان حال مطابقت ندارد، تاكتيك اين دو كشور را با شكست مواجه ساخت.

اكنون اتحاديه اروپا به كدام سو ميرود؟ با ناكامى اجلاس ديروز، اتحاديه اروپا هنوز زمين گير نشده و عليرغم اين شكست سنگين بكار خود ادامه خواهد دادو تا ماه مارس سال ۲۰۰۶ قدم به قدم در مورد بودجه آن تصميم گيرى خواهد شد. شايد بقول تونى بلر شكست اين اجلاس همانند طوفانى است كه آسمانى صاف را به همراه خواهد آورد. اتحاديه اروپا اكنون بايد در مورد اهداف خود بحث و برنامه جديدى را تدوين نمايد. نخست وزير انگليس از روز اول ماه آينده رياست دوره اى اتحاديه را برعهده خواهد گرفت و اين درحالى است كه گرهارد شرودر احتمالا در انتخابات شكست خواهد خورد و شيراك نيز پس از نه فرانسويان در خانه خود ضعيف شده است. اكنون اين احتمال وجود دارد كه بلر از اين شانس استفاده نموده و بر ويرانه هاى اتحاديه قديم، اتحاديه جديدى كه رنگ و روى بريتانيائى دارد، بنا نمايد. اتحاديه اى كه هماهنگى كمتر اما اقتصاد ليبرال بيشترى بر آن حاكم است.

محمود صالحى

 • تاریخ 18.06.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5LL
 • تاریخ 18.06.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5LL