ابهام در ترکیب آینده‌ی دولت ایالتی در هامبورگ | آلمان | DW | 24.02.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

ابهام در ترکیب آینده‌ی دولت ایالتی در هامبورگ

یکشنبه (۲۴ فوریه) روز انتخابات "شورای شهروندان" و به اصطلاحی دیگر مجلس "سنا" در هامبورگ بود. بر اساس تخمین‌های اولیه حزب دموکرات مسیحی، که تا کنون در این ایالت حکومت می‌کرده، مقداری از آرای خود را از دست داده است.

default

یکشنبه (۲۴ فوریه) روز انتخابات "شورای شهروندان" و به اصطلاحی دیگر مجلس "سنا" در هامبورگ بود. بر اساس تخمین‌های اولیه حزب دموکرات مسیحی، که تا کنون در این ایالت حکومت می‌کرده، مقداری از آرای خود را از دست داده است.

کاندیدای اول حزب سوسیال دموکرات، میشائل نویمن، سمت راست، و شهردار کنونی هامبورگ اوله فن بویست (از حزب دموکرات مسیحی، سمت چپ)

کاندیدای اول حزب سوسیال دموکرات، میشائل نویمن، سمت راست، و شهردار کنونی هامبورگ اوله فن بویست (از حزب دموکرات مسیحی، سمت چپ)

یکشنبه (۲۴ فوریه) روز انتخابات "شورای شهروندان" و به اصطلاحی دیگر مجلس "سنا" در هامبورگ بود. "شورای شهروندان" عنوان مجلسهای ایالتی درآزادشهرهای برمن و هامبورگ است. در هامبورگ در روز یکشنبه هم اعضای "شورای شهروندان" برگزیده شد، هم اعضای شوراهای منطقه‌ای شهر. هامبورگ دارای هفت منطقه است. این شهر بندری، که دومین شهر بزرگ آلمان پس از برلین است، نزدیک به ۸ / ۱ میلیون جمعیت دارد.

انتخابات هامبورگ نیز مانند دیگر انتخابات ایالتی از دو نظر اهمیت دارد. از نظر وجه ایالتی آن یعنی تعیین ترکیب رهبری سیاسی ایالت و از نظر وجه کشوری آن. در وجه کشوری، انتخابات ایالتی حکم یک تست برای میزان محبوبیت دولت مرکزی دارد، زیرا رأی مردم در انتخابات ایالتی تا حد بسیاری متأثر از نظری است که نسبت به ترکیب دولت مرکزی دارند. در هامبورگ هر دو وجه انتخابات مهم بوده‌اند. بنابر یک نظرخواهی ۷۰ درصد رأی‌دهندگان در هنگام رأی دادن در درجه‌ی اول به موضوع‌های مربوط به ایالت توجه کرده‌اند.

انتخابات در ساعت ۱۸ پایان یافت. میزان شرکت در آن تا حدی کمتر از دور قبلی بود. نتایج تخمین‌زنی‌های اولیه فورا اعلام شد. نتایج نهایی آمار چنین می‌گویند: حزب دمـــــوکرات مسیحی به ۶ / ۴۲ درصد ، حزب سوسیال دمــــوکرات به ۱ / ۳۴ درصد، حزب سبزها به ۶ / ۹ درصد و حزب چپ به ۴ / ۶ درصد آرا دست یافته‌اند. آرای حزب لیبرال تا کنون ۷ / ۴ درصد بوده است که به این معناست که دموکرات‌های آزاد به سنای هامبورگ راه نمی‌یابند. اگر نتایجی قطعی این چنین باشد حزب دموکرات مسیحی به ۵۶ کرسی، حزب سوسیال دموکرات به ۴۵ کرسی، حزب سبزها به ۱۲ کرسی و چپ‌ها به ۸ کرسی دست می‌یابند. بر این قرار حزب دموکرات مسیحی دیگر نمی‌تواند همچون دور قبل به تنهایی حکومت کند. این حزب در دور قبلی ۶۳ کرسی کسب کرده بود.

اگر حزب سوسیال دموکرات، آنچنان که اعلام شده نخواهد با چپ‌ها همکاری کند و از جمله به این دلیل ائتلافی از حزب سوسیال دموکرات، سبزها و چپ‌ها ناممکن باشد، تنها دو راه می‌ماند: یا ائتلاف بزرگ یعنی حکومت به شیوه برلین با همکاری دموکرات مسیحی‌ها و سوسیال دموکرات‌ها، یا ائتلاف میان دموکرات مسیحی‌ها و سبزها. به هر حال مشکلاتی همچون مشکلات تشکیل حکومت در ایالت هسن در پیش است. از صبح روز بعد از انتخابات گفت‌وگوها برای شکل دادن به یک ائتلاف آغاز شده است.

چپ اینجاست، بنر آویزان از سردر مرکز حزب چپ در هامبورگ. این حزب به پیروزی مهمی دست یافت

"چپ اینجاست"، بنر آویزان از سردر مرکز حزب چپ در هامبورگ. این حزب به پیروزی مهمی دست یافت

حزب سوسیال دموکرات اندکی رشد کرده است. حزب اصلی پیروز اما حزب چپ است. هامبورگی‌ها نیز مانند هسنی‌ها حزب تازه‌ی چپ را به عنوان یک بازیگر تازه در صحنه‌ی سیاست آلمان پذیرفته‌اند. پیروزی حزب چپ و سستی گرفتن قدرت حزب دموکرات مسیحی ممکن است به عنوان اهمیت موضوع عدالت اجتماعی برای مردم تعبیر شود.

در انتخابات یکشنبه هامبورگی‌ها بر مبنای قانون تازه‌ای رأی دادند. قانون تازه به رأی دهندگان اجازه می‌دهد تابع نظم فهرست انتخاباتی احزاب نباشند و به هر ترکیبی که مایل‌اند رأی دهند. هر رأی دهنده می‌تواند ۱۲ ضربدر بزند، ۶ ضربدر برای سنای شهر و ۶ ضربدر برای شوراهای مناطق.

ر/ خبرگزاری آلمان

در همین زمینه:

مطالب مرتبط