آلمان عضو دائمى شوراى امنيت؟ | جهان | DW | 20.09.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

آلمان عضو دائمى شوراى امنيت؟

فردا اجلاس سالانه مجمع عمومى سازمان ملل با حضور ۱۹۱ هيئت نمايندگى آغاز بكار ميكند. وزير خارجه آلمان يوشكا فيشر در روز پنجشنبه در مجمع عمومى به سخنرانى خواهد پرداخت. وزير خارجه آلمان در اين نشست تلاش خواهد كرد نظر اعضاى اين سازمان را براى كرسى دائمى آلمان در شوراى امنيت جلب نمايند. همكارمان نينا ورك هويزر در اين باره با پرفسور كلاوس هوفنربه گفتگو نشسته كه توجه شما را به ترجمه كوتاه شده اين مطلب جلب ميكنيم:

تلاش براى كسب كرسى دائمى در شوراى امنيت

تلاش براى كسب كرسى دائمى در شوراى امنيت

پرفسور كلاوس هوفنر از محققان مسائل سازمان ملل معتقد است كه آلمان اساسا از شانس خوبى براى كسب كرسى دائمى در شوراى امنيت اين سازمان برخوردار است و اين حق اين كشور است زيرا علاوه بر وزن سياسى و تعهدات نظامى در چندين منطقه بحرانى جهان، آلمان به لحاظ ميزان پرداخت حق عضويت در رتبه سوم جدول قرار دارد.

تاكنون تنها دو دولت اروپائي فرانسه و انگليس در شوراى امنيت داراى كرسى دائمى هستند، اكنون آلمان هم تمايل دارد اعمال نفوذ بيشترى در اين سازمان جهانى داشته باشد.

پرفسور هوفنر در اين باره ميگويد: بنظر من مهمترين مسئله حضورآلمان در همه موارد مورد تصميم گيرى است. تصاميم شوراى امنيت تنها به سياست امنيت جهان مربوط نيست، بلكه تاثيرات اقتصادى نيز دارد. به همين خاطر هم آلمان علاقه بسيار دارد تا اين تصاميم به ضرر منافع اين كشور تمام نشود.

بنابراين روشن است كه موضوع بر سر حفظ منافع هم در عرصه سياسى و هم در عرصه اقتصادى است. اكثريت ۱۹۰ عضو ديگر سازمان ملل با اين موضوع مشكلى ندارد و علاقمند به عضويت آلمان در شوراى امنيت است. حتى ژاپن و هند هم كه كانديداى عضويت در شوراى امنيت هستند به حمايت از آلمان ميپردازند. هر چند دولت واشنگتن تفصيرى نسبت به عضويت آلمان از خود ارائه نكرده، اما پرفسور هوفنر معتقد است كه آمريكائى ها هم به اين مسئله نظر مثبت دارند.

اما مخالف اصلى اين امر از درون خود اتحاديه اروپا است. ايتاليائى ها احساس ميكنند با حضور فرانسه و انگليس و در آينده آلمان در شوراى امنيت اين كشور به دسته دوم تنزل خواهد كرد.

از آنجائى كه در منشور ملل عضويت گروهى در شوراى امنيت قيد نشده اين آرزو كه اتحاديه اروپا بعنوان يك مجموعه داراى كرسى دائمى در اين شورا شود هم بيشتر يك اتوپى سياسى است و شايد در آينده دور امكانپذير شود.

پرفسور هوفنر در رابطه با تاريخ آلمان و نقش اين كشور در سازمان ملل ميگويد:

ما در تاريخ دو سازمان جهانى داشته ايم يكى مجمع ملل و ديگرى سازمان ملل متحد. هر دو سازمان بخاطر آلمان وعليه آن تاسيس شدند. البته آلمان بعد از مدتى به عضويت اين سازمانها درآمد. بنظر من به لحاظ وزن سياسى و اقتصادى آلمان در اروپا، اين مسئله مهم است كه اين كشور بيشتر در سازمان ملل دخيل گردد اين موضوع در مورد ژاپن هم صدق ميكند و اين امر ميتواند از طريق يك كرسى دائمى در شوراى امنيت امكانپذير گردد.

 • تاریخ 20.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A57b
 • تاریخ 20.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A57b