آلمانی در زندگی روزمره - Alltagsdeutsch | آموزش آلمانی | Podcasting & Feeds | DW | 05.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Podcasting & Feeds

آلمانی در زندگی روزمره - Alltagsdeutsch | آموزش آلمانی

فایل‌های شنیداری جالبی را که به موضوعات روزمره زندگی می‌پردازند گوش کنید.

Alltagsdeutsch

Alltagsdeutsch

از فایل‌های آموزشی شنیداری ما برای یادگیری خود هنگامی که در راه هستید و یا برای تدریس آلمانی به دیگران استفاده کنید. در اینجا مشترک تمامی قسمت‌های آلمانی در زندگی روزمره شوید!

در همین زمینه:

WWW links