آغاز عصر جمهوريخواهان؟ | ایران | DW | 20.01.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ایران

آغاز عصر جمهوريخواهان؟

در جمهوريخواهان يك حركت اجتماعى كه از سوى سفيد پوستان مسيحى با تمايلات دست راستى هدايت ميشود و داراى يك جهانبينى است كه ميخواهد آينده آمريكا را سازماندهى نمايد.

دومين دور رياست جمهورى جرج بوش آغاز شد

دومين دور رياست جمهورى جرج بوش آغاز شد

هرچند در بسيارى از عرصه هاى سياسى حزب جمهوريخواه دست بالا را دارد، اما همه تلاش در چهار سال آينده اين خواهد بود كه اين وضعيت حفظ شود كه البته حفظ آن به چندين فاكتور بستگى دارد. نخست اينكه وضعيت حزب رقيب چگونه خواهد بود و اينكه در كه بر كه ميان جناح هاى حزب، جناحى كه قدرت را بدست ميگيرد، رفتارش بگونه اى نباشد كه سبب رنجش راى دهندگان گردد.

در مورد وضعيت حزب رقيب در مجموع ميتوان گفت كه با شكست دمكراتها در انتخابات رياست جمهورى بر بحث هاى درونى اين حزب دامن زده شده است و اكنون آب بر آسياب آنهائى ريخته شده كه برايشان جان كرى بيش از حد چپ بود و خواستار بازگشت به سياست نئوليبرال دوران كلينتون شده اند. هرچند انتخاب كنندگان دمكراتها رنگارنگ هستند، اما در جمهوريخواهان يك حركت اجتماعى كه از سوى سفيد پوستان مسيحى با تمايلات دست راستى هدايت ميشود و داراى يك جهانبينى است كه ميخواهد آينده آمريكا را سازماندهى نمايد. ناگفته نماند كه استراتژى محافظه كاران مبنى بر ارزش هاى خانوادگى حتى در بخش هائى از انتخاب كنندگان دمكراتها داراى جذابيت بود.

با اين حال هنوز معلوم نيست سياستى كه بر راستاى ارزش هاى مسيحيت قرار دارد تا چه اندازه در جامعه آمريكا كه بعد از سر كار آمدن دولت بوش در امتداد محورهاى مذهبى و فرهنگى دوقطبى شده است، از پشتبيانى برخوردار باشد.

از سوى ديگر هرچند تبليغات وسيع عليه بيمه هاى اجتماعى با موفقيت همراه بودند، اما اگر دولت بوش بخاطر رشد اقتصادى واقعا دست به خصوصى سازى بيمه بازنشستگى بزند، آنگاه ديگر نابرابرى اجتماعى بدون حد و مرز ميشود كه اين سياست، ناخواسته به تقويت دمكراتها و سنديكاها منجر ميگردد.

در عرصه سياست خارجى هرچند بوش قول داده است كه در انتخاب كلماتش دقت بيشترى نمايد و رامسفلد هم ديگر نمىخواهد متفقين آمريكا را برنجاند، اما از سوى ديگر موضوع حمله به ايران را مطرح ميكنند. اين سناريو ياد حرف روزولت را زنده ميكند كه ميگفت: آرام صحبت كن، اما هميشه چماق بزرگى در دست داشته باش. با اين حال هنوز معلوم نيست كه آيا نئو محافظه كاران آمريكا در آينده هم براى انجام ماموريتشان از ابزارهاى نظامى استفاده خواهند برد يا خير؟ اما همه متخصصان هم عقيده اند از آنجائى كه علائق آمريكا، علائق جهانى هستند، به همين خاطر هم اين كشور هيچگاه به خواست هاى جامعه جهانى و يا سازمان ملل تن نخواهد داد و هر گاه لازم باشد بطور يكجانبه از ابزار نظامى استفاده خواهد كرد. آنگاه ناراحتى مردم از بازگشت جسد هرسربازى خود را در پاى صندوق هاى راىگيرى به نمايش خواهد گذاشت.

 • تاریخ 20.01.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4TE

مطالب مرتبط

 • تاریخ 20.01.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4TE