آزادى عمل بيشتر و اهدافى تازه براى دست پرورده هاى اسامه بن لادن | جهان | DW | 03.08.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

آزادى عمل بيشتر و اهدافى تازه براى دست پرورده هاى اسامه بن لادن

در پى هشدارهاى وزير حراست ملى ايالات متحده، در مورد حملات احتمالى شبكه تروريستى القاعده به موسسات و مراكز مالى آمريكا، تدابير امنيتى شديدى در واشنگتن، نيويورك و نيوجرسى اتخاذ شد كه اين تدابير، در اين بين، كاهش يافته اند، اما نگرانى مردم از وقوع سوقصدهاى تازه همچنان محسوس است و اين، از موضوعاتى بوده است كه جرايد آلمان و جهان در تفاسير امروز خود، از زواياى گوناگون به آن پرداخته اند.

default

مفسر روزنامه وزين آلمانى Süddeutsche Zeitung دراينباره خاطرنشان ميسازد: ”شكى نيست كه شبكه القاعده در مبارزه خود با بخش اقتصاد در جهان، موفقيتهاى كسب كرده است. اين شبكه بسيارى از شركتهاى هواپيمائى را ورشكست كرده، با توجه به تشديد تدابير و اقدامات امنيتى، باعث افزايش هزينه هاى نظارت بر مرزهاى زمينى، هوائى و دريايى شده است. با وجود اين بايد گفت كه القاعده حتى ذره اى هم به هدف بزرگ خود نزديك نشده است، يعنى متزلزل كردن اقتصاد آمريكا، بلكه برعكس، اقتصاد ايالات متحده كه در همان سال ۲۰۰۱، در پى سوقصدهاى تروريستى يازدهم سپتامبر، ضربه هاى سنگينى متحمل شد، در سالهاى بعد جانى دوباره گرفت و با توجه به رشد شايانش، بايد گفت كه ضربات القاعده بيشتر به سود اقتصاد ايالات متحده بوده است تا به ضرر آن.”

روزنامه اتريشى Kurier منتشره در وين در تفسير خود در اينباره به نقش مسائل امنيتى در مبارزات انتخاباتى آمريكا ميپردازد و از جمله مينويسد: ”برخى از سياستمداران حزب دمكرات به جرج دبليو بوش اعتمادى ندارند. آنان معتقدند كه در پس اين هشدارهاى امنيتى، حسابگريهاى سياسى نهفته و كاخ سفيد تنها در تلاش است كه بار ديگر قدرت عمل را در دست گيرد. اما به راستى كه دستگاه دولتى آمريكا، درصورت وجود اطلاعاتى مشخص در مورد سوقصدهائى تازه چه بايد بكند؟ آيا بايد سكوت اختيار كرده و دست روى دست بگذارد؟ در اين صورت، شكى نيست كه به عنوان وظيفه نشناس ترين دولت به جرگه تاريخ خواهد پيوست. واقعيت اين است كه در پى فاجعه دردناك يازدهم سپتامبر، مبارزه با تروريسم و امنيت ملى، براى مردم آمريكا به موضوعات تعيين كننده و محورى بدل شده اند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اين صاحب منصبان سياسى كشور هستند كه از اين روند سود ميجويند، خواه اين هشدارها جدى و واقعى باشند، چه سناريوهائى تهديدآميز و ظاهرى. به قول معرف، در درياى طوفانى نبايد ناخداى كشتى را عوض كرد.”

مفسر روزنامه آلمانى Mitteldeutsche Zeitung دراينباره، نظرى متفاوت به دست ميدهد و از معتقد است: ”در جريان مبارزات انتخاباتى، به سختى ميتوان به دولت حاكم اعتماد داشت. آيا دولت واقعا از وقوع سوقصدهاى جديدنگران است يا اينكه ميخواهد جو پروحشت به وجود آورد تا بتواند انتخابات مجدد جرج دبليو بوش به رياست جمهورى آمريكا را بشكلى مثبت تحت الشعاع قرار دهد. بايد اذعان داشت كه پرزيدنت بوش، بشدت زيرفشار قرار دارد، هر چه باشد، كميسيون تحقيق آمريكا از اشتباهات فاحش دولت آمريكا در قضيه يازدهم سپتامبر سخن گفته و از سوى ديگر جان كرى، رقيب جرج بوش در انتخابات رياست جمهورى به عنوان مبارزى ضد ترور عرض اندام كرده است.”

روزنامه آلمانى Badische Neuste Nachrichten كه در شهر كارلسروهه منتشر ميشود، در تفسير خود در به جنبه اى ديگر ميپردازد و مينويسد: “از زمانى كه نيروهاى نظامى آمريكا در عراق استقرار يافته اند، دست پروده هاى اسامه بن لادن رهبر شبكه تروريستى القاعده نيز نه نتها اهداف تازه اى براى عمليات تروريستى خود يافته اند، بلكه با آزادى عمل بيشترى در صحنه حضور دارند. هشدارهاى تام ريج، وزير حراست ملى آمريكا شاهدى است بر اين مدعا. بايد اذعان داشت كه القاعده با صبورى و استقامت زياد و همچنين در چارچوبى گسترده برنامه ريزى ميكند. حال وقت آن رسيده كه واشنگتن اولويتهاى سياست خود را بشكلى درست تعيين و تنظيم كند.“

 • تاریخ 03.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5re
 • تاریخ 03.08.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5re