آخرين مشورتها در شوراى امنيت جهانى در رابطه با قطعنامه جديد عراق | جهان | DW | 08.06.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

آخرين مشورتها در شوراى امنيت جهانى در رابطه با قطعنامه جديد عراق

كشورهاى آمريكا و بريتانياى كبير ديروز دوشنبه بار ديگر يك طرح تكميل شده جديد قطعنامه عراق را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارائه كردند.

اخضر ابراهيمى

اخضر ابراهيمى

در اين طرح آنها قول همكاريهاى نزديكتر و هم خوانى بين نيروهاى نظامى بين المللى تحت رهبرى آمريكا و دولت انتقالى عراق را ميدهند. اما همانند گذشته امكانى براى وتوى عمليات ارتش آمريكا براى عراقيها در نظر گرفته نميشود. گزارشگر صداى آلمان گزارش ميدهد:

اصولآ اخضر ابراهيمى ميبايست اعضاى شوراى امنيت جهانى را طى روزهاى گذشته از ارزيابيهاى خود در مورد وضعيت عراق مطلع ميساخت. اگر چه مبارزه بر سر يك قطعنامه در مورد آينده كشور عراق عملآ خاتمه يافته است، نماينده ويژه سازمان ملل متحد نميخواست اين موقعيت را از دست داده باشد كه، از معرفى اين قطعنامه در حضور همگان چشم پوشى نمايد. و به اين ترتيب او كارى را به پايان رساند كه، در آغاز سال جارى دبير كل سازمان ملل متحد كوفى عنان آنرا به او محول كرده بود.

ابراهيمى جهانيان را فراخواند، از اين كشور رنج ديده بويژه پيش از تصويب قطعنامه جديد حمايت كنند. او گفت:” خلق عراق بصورتى ضرورى به كمك جامعه بين الملل نيازدارد، از طريق همسايگان اين كشور، وامهاى مالى كشورهاى غنى و توسط پشتيبانيهاى صبورانه شوراى امنيت جهانى و سازمان ملل متحد.”

ابراهيمى هيچ توضيح ديگرى درباره اوضاعى كه تحت آن دولت انتقالى جديد عراق با شركت بسيار قليلترى از آنچه كه، سازمان ملل متحد خواستار آن بود، تشكيل شده بود، نداد. و همچنين در مورد رئيس آمريكائى امور غير نظامى در عراق، كلمه “ديكتاتور” ديگر از دهان ابراهيمى خارج نشد. در عوض، نماينده ويژه امور عراق مشخصآ به حمايت از ارگانهاى سياسى دولت موقت پرداخت كه، قرار است امر انتقال قدرت را سازمان دهى كنند. ابراهيمى پيش ازآن خواستار اين شد كه، با حساسيت كافى با تاثيرات تصاوير اعمال شكنجه در زندان ابوغريب رفتار و از آنها نتيجه صحيح گرفته شود.

با نظرى به چهارمين و آخرين طرح قطعنامه عراق كه مدتى كوتاه پيش از اين از سوى آمريكا وبريتانيا ارائه شده بود، دبير كل سازمان ملل متحد بار ديگر روشن ساخت كه، او از متن اين قطعنامه نه تنها تعيين راه آتى عراق را انتظار دارد بلكه، همچنين تنظيم كارهاى سازمان ملل در محل را خواستار است. او گفت:” ما حاضر به انجام هر كارى هستيم تا صلح و ثبات بار ديگر برقرار گردند. اما به اين منظور بايستى نقش ما كاملآ تعريف شده باشد، همچنين در رابطه با امنيت همكاران ما و امكانات مناسب.”

اعضاى شوراى امنيت جهانى تا آخرين لحظه در بهبود تك تك مفاد متن اين طرح كوشا بودند، هم پيش از اجلاس عمومى با حضور نماينده ويژه عراق و هم پس از آن. هنوز هم براى دولت انتقالى عراق يك حق وتو عليه عمليات نظامى نيروهاى بين المللى تحت رهبرى آمريكا در نظر گرفته نشده است آنگونه كه، كشورهاى آلمان و فرانسه خواستار آن بودند. در عوض ديپلماتها بر سر اين به توافق رسيدند كه، پيش از انجام عمليات گسترده نظامى عليه شورشيان يا تروريستها، حداقل “تفاهم نظرى” با مقامات عراقى انجام گيرد. امرى كه از ديد سفير آلمان گونتر پلويگر كافيست. او در اين زمينه گفت:”من فكر ميكنم كه قطعنامه عراق اينك از يك متن بسيار خوب برخوردار است. من احساس ميكنم كه اينك يك توافق نظر وجود دارد.”

و مدتى كوتاه پس از آن، نماينده آمريكا در سازمان ملل رسمآ اعلام كرد كه، شوراى امنيت جهانى بعد از ظهر امروز درباره قطعنامه جديد عراق تصميم گيرى خواهد كرد و بدين وسيله در رابطه با حقوق خلقها اجراى اين قطعنامه وظيفه اى مشخص خواهد بود. اين امر به موقع پيش از آغاز كنفرانس سران كشورهاى گروه ۸ انجام ميگيرد كه، طى آن قرار است رئيس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش ميهمانان خود را با اين خبر خوب استقبال نمايد.

 • تاریخ 08.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4ra
 • تاریخ 08.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4ra