1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

300 هزار پناهجوی جدید در کورس های ادغام آلمان سهم گرفتند

پناهجویان برای سهولت ادغام در جامعه آلمانی باید در کورس های ادغام فعالانه سهم بگیرند. شمار شرکت کنندگان در این کورس ها در سرتاسر آلمان امسال در مقایسه با سال 2015 تقریباً دو برابر بیشتر بوده است.

اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهجویان امروز دوشنبه در شهر نورنبرگ گزارش داده است که بیش از 300 هزار پناهجو امسال در کورس های ادغام برای آموزش آغاز کرده اند. ممکن است شمار آنها تا پایان سال به 330 هزار برسد.

در سال گذشته شمار پناهجویانی که در این گونه کورس های شرکت کرده بودند، حدود 180 هزار بوده است.

بنیامین بکمان از اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهجویان در یک کورس ادغام " از جانب "اکادمی کارمندان آلمانی" گفت که در این میان حدود دو سوم شرکت کنندگان این کورس های ادغام  متقاضیان پناهندگی و یا پناهجویان قبول شده هستند.

درحالی که شمار آنها در سال 2015 یک چهارم بوده است. باقی شرکت کنندگان، شهروندان از کشور های دیگر عضو اتحادیه اروپا بوده اند.

کورس های ادغام از دروس آموزش زبان آلمانی شامل حجم 600 تا 900 ساعت است. افزون بر آن کورس های ادغام، یک دوره آموزشی برای آشنایی با مسایل حقوقی، فرهنگی و تاریخ آلمان را نیز برای شرکت کنندگان ارایه می کند.

dpa/hm