130 مهاجر در ساحل جنوب غربی پلوپونز یونان نجات داده شدند | مهاجرت به اروپا | DW | 08.10.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

130 مهاجر در ساحل جنوب غربی پلوپونز یونان نجات داده شدند

حدود 130 مهاجردریک قایق امروز شنبه در ساحل جنوب غربی شبه جزیره پلوپونز در نزدیکی میسونی شهر بندری یونان نجات داده شدند. این در حالی است که وضعیت بود و باش مهاجرین در کمپ های یونانی بسیار وخیم است.

چنانچه محافظین ساحل یونان امروز شنبه گزارش داده اند، مهاجرین توسط تلفون وضعیت خطرناک شان را خبر داده اند. تعداد زیادی از آنها خود را به آب انداخته تا شنا کنان خود را به خشکه برسانند.

شمار این مهاجرین در یک قایق که حدود 130 تن تخمین شده است، برای محافظین ساحل یونان "غیر معمولی" بوده است که آنها در بحیره یونان رسیده اند.

برعکس پناهجویانی که از ترکیه، به جزایر شرقی یونان می رسند، بیشتر مهاجرین تازه وارد در ساحل جنوب غربی شبه جزیره پلوپونز، از افریقای شمالی آمده اند و می خواهند از آنجا مستقیماً به ایتالیا انتقال یابند.

وضعیت وخیم مهاجرین در جزایر یونانی

وضعیت پناهجویان در جزایر یونانی به ویژه در لسبوس از زمان اجرایی شدن توافقنامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه اپریل به شدت بد تر شده است. از آن زمان به بعد همه مهاجرین غیرقانونی در این جزیره ها گیر مانده اند و براساس توافقنامه، به ترکیه برگشت داده خواهند شد.

پیش از آن آنها می توانند تقاضای پناهندگی بدهند، اما به دلیل فقدان پرسونل، جریان بررسی پناهندگی شان به درازا می کشد. این در حالی است که روزانه مثل همیشه بازهم مهاجرین از ترکیه به این جزایر یونانی می رسند. 

تنها در لسبوس در این میان تقریباٌ 6000 مهاجر به سر می برند، در حالی که اردوگاه های آن فقط گنجایش برای 3500 نفر دارند. دو هفته پیش وضعیت به وخامت گرایید: مهاجرین در کمپ "موریا" توسط باشندگان خشمگین آن به آتش کشیده شد و به میزان زیادی ویران شد.

به همین ترتیب وضعیت در جزایر خیوس وخیم است، جایی که براساس اظهارات هیئت بحران مهاجرت یونان، 4100 مهاجر به سر می برند، در حالی که گنجایش آنها 1100 نفر است.

dpa/hm