۶۹ میلیون طفل در معرض خطر مرگ ناشی از امراض قابل پیشگیری قرار دارند | آلمان و جهان | DW | 28.06.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

۶۹ میلیون طفل در معرض خطر مرگ ناشی از امراض قابل پیشگیری قرار دارند

یونیسف، هشدار داد که از حالا تا سال ۲۰۳۰ در کشورهایی که اقدامات شان را برای بهبود وضع صحی و تعلیم و تربیت محرومان بهبود نبخشیده اند، امکان دارد ۶۹ میلیون طفل پایین تر از پنج سال بنا بر علل بیماری های قابل پیشگیری بمیرند.

یونیسیف در گزارش سالانه اش که مبتنی بر وضع موجود و پیش بینی افزایش جمعیت است، همچنان گفته است که هرگاه به این نابرابری اکنون توجه نشود، ۱۶۷ میلیون طفل در فقر مفرط زندگی خواهند کرد، ۶۰ میلیون طفل به مکتب ابتدایی نخواهند رفت و ۷۵۰ میلیون دختر زیر سن ازدواج خواهند کرد.

جوستین فارسیت، معاون مدیر اجرایی یونیسف در این گزارش گفته است که «پیام مان را در جهانی انتشار می دهیم» که به طور خاص برای مهاجران، پناهجویان، به شمول میلیون ها طفل «ناسازگارتر است».

او گفته است که بسیاری به دلیل فقر و نابرابری فرار می کنند و «هرگاه می خواهید برخی از این امواج مهاجرت را متوقف سازید که کشورهای خاصی را تحت تاثیر قرار داده و مباحثه سیاسی را دچار انقطاب ساخته است» باید به اسباب ریشه مهاجرت پرداخته شود.

فورسیت گفت که «کار ما در یونیسف جنبه عملی دارد و کمک به زنده ماندن اطفال است.» اما این سازمان همچنان نیاز به آن دارد تا اطمینان یابد که «یک مباحثه مشخص در مورد این قضیه دشوار زمانه برانگیخته شود» و این پیام از آن بیرون آید که متمرکز شدن روی کسانی که بسیار محروم اند، جنبه حیاتی دارد.

Afghanistan Sowjetunion Krieg verlassener Panzer in Mazar-e-Sharif

اطفال در کشور جنگزده افغانستان

تید چیبان مدیر برنامه های یونیسف گفت که برعلاوه اطفالی که از فقر و نابرابری فرار می کنند، اطفال زیادی وجود دارند که در مناطق درگیر با منازعات زندگی می کنند که شمار شان ۲۵۰ میلیون بوده و از آن جمله ۳۰ میلیون تن بیجا شده اند.

او گفت که نابرابری در هر کشوری وجود دارد و در سطح جهانی از میان ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت جهان، در مقایسه با ۲۰ درصد دیگر که غنی ترین بخش جمعیت را تشکیل می دهند، دو چند احتمال بیشتر وجود دارد که اطفال پیش از رسیدن به پنج سالگی بمیرند.

چیبان گفت: «اکنون ۸۰ درصد مرگ های قابل پیشگیری در جنوب آسیا، صحرای سفلی در افریقا و تقریباً نصف آن در هند، نایجریا، پاکستان، کانگو و حبشه به وقوع می پیوندد.»

یونیسف از همه ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد تقاضا می کند تا برنامه های ملی تدوین کنند که به محرومان اختصاص داشته باشند و به اطفال اولویت قایل شوند، اهداف ویژه ای را فرا روی شان قرار دهند تا خلأ میان غنی ترین ها و فقیر ترین ها پر شود.

Philippinen Gefährliche Schulwege

اطفال فلیپین با قبول این خطر به مکتب می روند

فوریست گفت که ۱۴۷ میلیون طفل بین یک ساله و پنج ساله می توانند در برابر مرگ ناشی از امراض قابل پیشگیری حفاظت شوند، «صرف در صورتی که ۲ درصد در مصارف ۷۴ کشور افزوده شود.»

او گفت که یونیسف همچنان مدرک و برهان دارد که هر دالری که برای واکسیناسیون اطفال بسیار محروم صرف می شود، می تواند «۱۶ دالر امریکایی بازده اقتصادی بار آورد.»

مطابق به "گزارش وضعیت اطفال در سال ۲۰۱۶"، پرداخت پول نقد کمک کرده است تا یک طفل سال های بیشتر در مکتب درس بخواند و به طور اوسط با هر سال بیشتری که یک طفل در مکتب درس می خواند، عوایدش در بزرگ سالی ۱۰ درصد بیشتر می باشد.

DW.COM