1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

۵۰ درصد افزایش در الحاق خانواده پناهجویان در آلمان

الحاق به خانواده در میان پناهجویان در آلمان به طور قابل توجهی در سال گذشته افزایش یافته است. با این حال، این رقم بسیار پایین تر از آن است که در اوج بحران پناهجویان در اروپا از سوی برخی پیش بینی شده بود.

پیوستن اعضای خانواده مهاجران به آن‌ها در آلمان بر اساس گزارش رسانه ها در حدود ۵۰ درصد در سال گذشته افزایش یافته است. وزارات خارجه آلمان به روزنامه های آلمانی "ولت" و "هایلبرونر شتیمه" گفته است که در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰۵ هزار ویزا برای اعضای خانواده های پناهجویان در چوکات قانون الحاق به خانواده صادر گردیده است. در میان آنها یک بخش بزرگی از وضعیت حفاظتی برخوردار بوده اند.

در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۰ هزار ویزا و در سال ۲۰۱۴ حدود ۵۰ هزار ویزا برای اعضای خانواده های مهاجران که در وضعیت محافظتی قرار دارند، توزیع گردیده بود. البته در این آمار و ارقام افراد با پاسپورت آلمانی نیز گنجانده شده اند که برای اعضای خانواده های شان ویزا داده شده است.

آمار الحاق به خانواده بین مهاجران از سوریه و عراق شدیدا در حال افزایش است. وزارات خارجه همچنین گفته است که "در جریان سال ۲۰۱۶ در مجموع ۷۳ هزار ویزا برای سوریایی ها و عراقی ها به منظور الحاق به خانواده برای افراد دارای حق حفاظتی داده شده است. در سال ۲۰۱۵ برای ۲۴ هزار نفر دارای وضعیت مشابه ویزا صادر شده بود." ارقام تازه یک افزایش سه برابر را نشان می دهند.

همچنین بر اساس اطلاعات وزارت خارجه آلمان از ۶۵ هزار فرد زیر سن و بدون همرا، تنها شمار بسیار محدود اعضای خانواده های شان را به آلمان آورده اند. در سال ۲۰۱۶ در چوکات قانون الحاق به خانواده، تنها برای ۳۲۰۰ نفر از اعضای خانواده افراد زیر سن قانونی ویزا داده شده است.

تعداد درخواستی پناهندگی افرادی که در چوکات قانون الحاق به خانواده در آلمان آمده اند، کمتر از آنچه بوده است که در خزان ۲۰۱۵ انتظار می رفت. در آن زمان برای سال ۲۰۱۶ از جانب شماری پیش بینی می شد که ۱،۱ میلیون بر اساس قانون الحاق به خانواده به آلمان خواهند آمد.
با بسته دوم قانون پناهندگی در ماه فبروری ۲۰۱۶، حکومت فدرال آلمان شرایط الحاق به خانواده را به طور قابل توجهی سخت تر گردانید. بنابراین پناهجویانی که به اصطلاح مدرک «حفاظت فرعی» به دست می آورند، دو سال باید منتظر بمانند تا همسر و یا فرزندان خود را به آلمان آورده بتوانند.

برند میسویچ، معاون مدیر عامل سازمان حامی پناهجویان "پروازول" این برخورد را شدیدا انتقاده کرده، می گوید که به دلیل تاثیرگذاری سیاسی بالای اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان، رقم مهاجرانی که حفاظت فرعی بدست آورده اند، بطور قابل توجهی افزایش یافته است.

nka, af ( afp, kna)

 

 

 

DW.COM