1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

«۲۸۰ هزار خارجی با خطر بازداشت در آلمان مواجه اند»

ده ها هزار خارجی، که قرار است از آلمان اخراج گردند، در سیستم جست و جوی پولیس برای بازداشت درج اند. شماری از این افراد به خاطر گریز از اخراج شدن، خود را مخفی کرده اند.

تا تاریخ اول سپتمبر امسال ۲۸۴۱۵۸ خارجی مقیم آلمان در "سیستم جست و جو و تعقیب" پولیس داخلی برای بازداشت ثبت بودند، زیرا آنها باید به کشور های شان بازگردانده شوند. این مطلب را خبرگزاری آلمانی "کی ان ای" به اساس معلومات ادارۀ فدرال پولیس جنایی آلمان گزارش داده است.

به قول رادیوی آلمانی "اچ آر انفو" این رقم در مقایسه با سال گذشته، ۱۴۰ درصد بیشتر است. گفته شده است که تعقیب این خارجی ها بر مبنای قانون اقامت در آلمان صورت می گیرد. به اساس این قانون یک خارجی زمانی در فهرست تعقیب شوندگان قرار می گیرد که مقامات به او دسترسی نداشته باشند و او آلمان را باید ترک کند.

یک سخنگوی پولیس جنایی آلمان به این اشاره کرد که بخشی از خارجی های که شامل فهرست افراد مورد جست و جو بودند، قبلاً از آلمان اخراج گردیده اند. به قول وی در همچو موارد نام این افراد در سیستم جست و جو درج می گردد تا مقامات در صورت ورود دوبارۀ غیر قانونی آنها به خاک آلمان، بتوانند به موقع واکنش نشان بدهند. ادارۀ فدرال پولیس جنایی آلمان به رادیوی آلمانی "اچ آر انفو" از ارقام مشخصی در مورد این افراد نام نبرده است.

کارشناسان چندین ادارۀ امور خارجی ها در پاسخ به رادیوی نام برده گفته اند که بخش اعظم خارجی های مورد جست و جو، پناهجویانی اند که با مخفی شدن می خواهند از اخراج شدن از آلمان فرار کنند.
نه ادارۀ فدرال پولیس جنایی و نه هم وزارت داخلۀ آلمان فدرال، به قول خود شان، شمار خارجی های را که به صورت غیر قانونی در این کشور بسر می برند، نمی دانند.

DW.COM