۲۰۱۵ حدود یک میلیون پناهجو کمک های اجتماعی دریافت کردند | مهاجرت به اروپا | DW | 05.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

۲۰۱۵ حدود یک میلیون پناهجو کمک های اجتماعی دریافت کردند

براساس قانون کمک های اجتماعی برای متقاضیان پناهندگی آلمان، پناهجویان برای رفع نیاز های روزمره شان در این کشور از میزان مشخص کمک های دولتی برخورد دار می شوند.

چنانکه اداره آلمان فدرال برای آمار امروز دوشنبه در شهر ویسبادن گزارش داد است، این کمک ها ۱۶۹ درصد بیشتر از سال قبل آن بوده است؛ در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۳۶۳ هزار مهاجر با این نوع کمک های اجتماعی مورد حمایت قرار گرفتند.

براساس این احصائیه، این رقم شش برابر بیشتر از سال ۲۰۱۰ به اینسو بوده است. در سال ۲۰۱۵میملادی ۶۷ درصد دریافت کنندگان کمک های اجتماعی برای پناهجویان، مرد بوده اند. هزینه های دولتی در این سال در مقایسه با سال قبل، با تقریباً ۵،۳ میلیارد یورو، حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافت.

مقامات اداره احصایوی آلمان فدرال می افزایند که در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۳۰ درصد همه مهاجرین مستحق دریافت کمک های اجتماعی به سن بلوغ نرسیده بودند؛ حدود ۷۰ درصد پناهجویان بین ۱۸ و ۶۴ سالگی بوده و فقط یک در صد ۶۵ ساله بوده اند.

۶۳ درصد، بیشتر دریافت کنندگان کمک های اجتماعی از آسیا آمده بودند که حدود نیمی از آنها سوریایی بودند.۲۲ درصد از اروپا و ۱۳ درصد از افریقا بودند.

Deutschland Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge

مهاجرین زیر سن در یک اقامتگاه در آلمان

براساس گزارش اداره آمار آلمان فدرال، از ۲۱۲ هزار در یافت کنندگان اروپایی کمک های اجتماعی، حدود ۸۳ هزار از صربستان، کوزوو یا مونیتنگرو بوده اند. ۵۶ هزار از البانیا و ۲۳ هزار از مقدونیه آمدند.

براساس قانون کمک های اجتماعی برای متقاضیان پناهندگی آلمان، این کمک های مالی به متقاضیان پناهندگی و نیز پناهجویانی که اجازه موقت اقامت دارند و نیز خارجی هایی که در وقت معینی مکلف به بیرون شدن از آلمان هستند، داده می شود.

خارجی هایی که توسط اداره آلمان فدرال برای پناهندگی و مهاجرت، به عنوان افراد مستحق پناهندگی یا مهاجر شناخته می شوند، در این احصائیه در نظر گرفته نمی شوند.

کمک های عمده اجتماعی مانند مواد غذایی، مسکن، بخاری، لباس، مراقبت های صحی، در جمله کمک هایی هستند که به عوض پرداخت پول نقد، برای دریافت کنندگان کمک های اجتماعی داده می شود. برای نیاز های شخصی روزمره، ماهانه پول اضافی پرداخت می شود.

DW.COM