۱۱۸ حمله بر اقامتگاه های پناهجویان تا میانۀ فبروری | مهاجرت به اروپا | DW | 22.02.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

۱۱۸ حمله بر اقامتگاه های پناهجویان تا میانۀ فبروری

در سال روان میلادی شمار جرایم علیه اقامتگاه های پناهجویان به بیشتر از صد مورد بالا رفته است. انگلا مرکل صدراعظم آلمان رویداد های آخر هفتۀ گذشتۀ میلادی در ایالت زاکسن را ناشی از بی عاطفگی و یک عمل بزدلانه خواند.

به اساس معلومات وزارت داخلۀ آلمان فدرال تا ۱۵ ماه فبروری ۱۱۸ حمله بر اقامتگاه های پناهجویان در این کشور صورت گرفته است. ۱۷ واقعۀ آتشسوزی، یک تخطی از قانون استفاده از مواد منفجره، و یک انفجار شامل این جرایم اند. وزارت داخلۀ آلمان روز دوشنبه (۲۲ فبروری ۲۰۱۶) گفت که تا میانۀ ماه روان میلادی ۲۷ بار جرایم خشونت در برابر پناهجویان صورت گرفته است. این وزارت همچنان از ۴۳ جرم در رابطه با خساره زدن به اموال و ۳۱ جرم تبلیغاتی در این مدت یاد کرد. در ۱۱۲ حمله عاملان راستگرا مقصر شناخته شده اند.

در سال گذشتۀ میلادی، به قول این وزارت، ۱۰۲۹ حمله بر اقامتگاه های پناهجویان ثبت گردیده بود، که شامل ۱۷۷ بار خشونت و ۹۴ بار آتشسوزی بوده است. در سال ۲۰۱۴ شمار این حملات به ۱۹۹ مورد می رسید و در سال قبل از آن جمعاً ۶۹ بار بر اقامتگاه های پناهجویان حمله صورت گرفته بود.

در همین آخر هفتۀ میلادی که گذشت، دو رویداد بیگانه ستیزانه در ایالت زاکسن آلمان توجه همگان را جلب کردند، که تا هنوز شامل این آمار نشده اند.

مرکل بیگانه ستیزی در زاکسن را تقبیح کرد

در آخر هفتۀ گذشتۀ میلادی در شهر کلاوزنیتس ایالت زاکسن یک جمعیت مردم با فریاد های بلند جلو یک بس حامل پناهجویان را گرفتند. در این رابطه پولیس نیز به یک برخورد نامناسب در برابر پناهجویان متهم شده است.

در باوتسن، شهر دیگری در ایالت زاکسن، به قول پولیس شماری از مردم شنبه شب آتش سوزی در یک هوتل را، که قرار بود پناهجویان در آن مسکن گزین شوند، با سرور و شادمانی تماشا می کردند.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان رویداد ها در کلاوزنیتس را محکوم کرد. شتیفن زایبرت سخنگوی حکومت آلمان از قول مرکل گفت: "آنچه در آنجا اتفاق افتاد، شدیداً شرم آور است. چطور ممکن است که انسان تا این حد بی عاطفه و بزدل گردد که در برابر یک بس حامل پناهجویان صف ببندد و با فریاد ها و نعره ها پناهجویان را، که شمار زیاد زنان و کودکان در میان شان بودند، بترسانند".

زایبرت همزمان از یک قضاوت عام در مورد منطقه ای که این رویداد ها در آن صورت گرفته است، دوری کرد. او گفت: "خوب است که در آلمان و در منطقۀ رویداد انسان های بسیار زیادی هم وجود دارند که همه روزه نشان می دهند که کشور ما طور دیگری است".

DW.COM