1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

یک کارشناس اروپا را به «شکل مدرن تجارت انسان» متهم کرد

پروفیسور هایدرون فریزه، دانشمند علوم اجتماعی و فرهنگی و کارشناس امور مهاجرین از طرح جدید اتحادیه اروپا در مورد همکاری با کشورهای حوزه مدیترانه مانند مراکش و تونس در مورد جلوگیری از موج جدید آمدن مهاجرین انتقاد کرد.

قرار است اتحادیه اروپا مشابه با توافقی که با ترکیه امضا کرده است، با کشورهای افریقایی و حوزه مدیترانه نیز تصویب کند. پروفیسور هایدرون فریزه کارشناس امور مهاجرین روز چهارشنبه به روزنامه آلمانی "تگس اشپیگل" با انتقاد از این طرح گفت که این توافق "به عنوان شکل جدیدی از تجارت انسان، برای اروپا مایه شرم است."

براساس اظهارات این کارشناس، دیمتریس اوراموپولوس کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا در ارتباط با کشورهای سومی اعلام کرده است، "کسی که با این توافقنامه همراه می شود، پول دریافت می کند، کسی که با آن همراهی نمی کند، باید روی زیان هایش حساب کند."

فریزه با درنظر داشت شمار بالای پناهجویان غرق شده در بحیره مدیترانه از «عادت کردن به این تصویرها به عنوان بیننده» هشدار داد. او گفت که به نظر می رسد گزارش غرق شدن صدها مهاجر که در میان آنها کودکان نیز هستند، دیگر هیچ واکنشی را در انسان ها ایجاد نمی کند.

فریزه افزود: "تقریباً به نظر می آید که تا هنوز فقط پاپ میراث مسیحی اروپا را در یادها زنده می کند که به این وسیله از مسیحیان خواسته شود که دست روی دست تماشاگر نباشند."

فریزه توضیح داد که دولت های اتحادیه اروپا "به وسیله دستور العمل های دوبلین و توسط گویا دولت های امن، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند." این امر زمینه ساز فعالیت قاچاقبران انسان است که مهاجرین می خواهند خود را با کمک آنها به اتحادیه اروپا برسانند.

این دانشمند علوم اجتماعی و فرهنگی گفت که این قابل پیش بینی بود که مسیر قایق های مهاجرین بعد از مسدود شدن راه بالقان تغییر خواهد کرد. و در مقایسه با سال قبل، از مسیر مرکزی بحیره مدیترانه و راه مصر دو باره هرچه بیشتر استفاده خواهد شد.

DW.COM