1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

یک پاکت حاوی مواد منفجره در وزارت مالیه آلمان کشف شد

در وزارت مالیه آلمان در محل رسید نامه ها، یک پاکت حاوی مواد ترکیبی منفجره کشف شد. این مواد خطرناک موقع باز کردن پاکت احتمالاْ منجر به زخمی شدن افراد نزدیک به آن می شد.

Bundesfinanzministerium in Berlin (picture-alliance/dpa/K.-D. Gabbert)

وزارت مالیه آلمان در برلین

در محل رسید پسته های وزارت مالیه آلمان یک پاکت حاوی مواد منفجره رسیده است. از بررسی آن نتیجه گیری شده است "که در این پاکت مواد ترکیبی منفجره با قابلیت انفجاری بسیار برق آسا جا سازی شده بود که از آن بیشتر در تخنیک مواد آتش زا استفاده می شود."

براساس اظهارات مقامات وزارت مالیه آلمان، این مواد انفجاری توسط کارشناسان در همان محل رسید نامه ها بی اثر شده است. مامورین توضیح داده اند: "این مواد خاصیت آن را داشته است که احتمالاْ باعث زخمی های بسیار قابل توجه موقع باز کردن پاکت می شد." بررسی های بعدی در مورد این مواد و دلایل جا گذاری آن دوام خواهد کرد.

پاکت عنوانی شویبله ارسال شده بود؟

این پاکت مشکوک به روز چهارشنبه قبل از ظهر کشف شد. هیچ کسی زخمی نشده است. پولیس به دلایل پیگرد قضیه اظهار نکرده است که آیا این پاکت عنوانی ولفگانگ شویبله وزیر مالیه کشور ارسال شده بود یا نه.

روزنامه "بیلد" و "برلینر سایتونگ" گزارش داده اند که این پاکت عنوان وزیر مالیه ارسال شده بود. وزارت مالیه در این باره اظهار نظر نکرده است.

dw/hm