یک بار دیگر حبس ابد برای دیکتاتور ارجنتاین | آلمان و جهان | DW | 13.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

یک بار دیگر حبس ابد برای دیکتاتور ارجنتاین

بگنیو، آخرین دیکتاتور ارجنتاین به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت به حبس عمری محکوم گردید. این نخستین حکم دادگاه علیه این مرد 85 ساله نیست واحتمال می رود آخرین آن هم نباشد.

رینالدو بگنیو آخرین رهبر دیکتاتوری نظامی در ارجنتاین بود. اکنون این جنرال پیشین از جانب یک دادگاه در بوینس آیرس به  دلیل آدم ربایی، شکنجه  و مفقودالاثر شدن افراد، در بیست مورد محکوم شناخته شده است. دراین محاکمه به مجازات و شکنجه  در اردوگاه "دو مایو" پرداخته شد که در شمال غرب بوینس  آیرس پایتخت ارجنتاین قرار دارد ویکی از بزرگترین شکنجه گاه ها در زمان دیکتاتوری نظامی بین سالهای 1976 تا 1983 بود. حدس زده می شود که حدود پنج هزار نفراز کسانی که مخالفان احتمالی رژیم  نظامی  پنداشته می شدند، دراین پایگاه نگهداری می شدند. بسیاری آنها دوباره دیده نشدند.

قوماندان اردوگاه "دومایو"

با بگنیو ، چهار مقام نظامی دیگر نیز به حبس عمری و شش متهم به مجازات هایی بین 12 تا 25 سال حبس محکوم گردیدند. از جمله قربانیان اینها هفت تن ایشان زنان حامله بوده اند. " خونتا" یا اقلیت نظامی حاکم،  پیوسته  اطفال مخالفان اش را اختطاف می کرد.

عکس های کسانی که در زمان دیکتاتوری نظامی مفقود الاثر شده اند

عکس های کسانی که در زمان دیکتاتوری نظامی مفقود الاثر شده اند

بگنیوتا سال 1980 فرماندهی پایگاه نظامی را در اردوگاه "دومایو" داشت که به صورت غیر قانونی به حیث زندان به کار گرفته می شد.از سال 1982 به بعد تا  شکست ارجنتاین درجنگ با بریتانیای کبیر بالای جزیره فالکلند، تا زمان انتخابات در سال 1983 او رئیس جمهور انتقالی بود. این انتخابات منجر به برگشت مجدد دموکراسی در آن کشور شد.

درجریان حاکمیت دیکتاتوری نظامی در ارجنتاین بین سالهای 1976 تا 1983، طبق گزارش سازمان های حقوق بشری تا 30 هزار انسان اختطاف شده اند و نابود گردیده اند.

محاکمات ادامه دارند

 قبلاً درسال 2011 بگنیو در یک محاکمه دیگر به حبس عمری محکوم گردید، در محاکمات دیگری که انجام یافتند، او به حبسهای بین 15 تا 25 سال محکوم گردید. علاوه براین او درحال حاضر او باید  دریک محاکمه بزرگ دیگر درمورد آنچه " پلان کوندور" خوانده می شود، با  یورگ ویدیلا رئیس جمهور سلف اش یکجا پاسخ بگویند. در " پلان کوندور"  رژیم های دیکتاتوری نظامی در امریکای جنوبی همدیگر را درسرکوب وکشتار مخالفان دست چپی ویا عضو اتحادیه های کارگری حمایت می گردند.

د

DW.COM