یک اقامتگاه پناهجویان در گلزِنکیرشِن آلمان طعمه حریق شد | مهاجرت به اروپا | DW | 10.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

یک اقامتگاه پناهجویان در گلزِنکیرشِن آلمان طعمه حریق شد

در شهر گلزِنکیرشِن آلمان یک اقامتگاه پناهجویان در اثر آتش سوزی کاملاً تخریب شد. مقام ها گفته اند که هیچ یک از 90 ساکن این مرکز در این آتش سوزی آسیب ندیده است.

این اقامتگاه پناهجویان در اثر آتش سوزی کاملاً تخریب شد. تاهنوز روشن نیست که آیا آتش سوزی توسط یک حمله صورت گرفته و یا عامل دیگری در کار بوده است. پولیس شهر گلزِنکیرشِن در مورد عوامل این آتش سوزی تحقیق می کند.

کارمندان حفاظتی این اقامتگاه در بخش "بوئر" شهر به موقع متوجه حریق شدند. کارین وِلگه یک کارمند اطفائیه و خدمات اجتماعی گفت: "ما مدیون متوجه شدن به موقع حادثه هستیم که با وجود حریق بزرگ، هیچ کسی زخمی نشده است."

او افزود، زمانی که حریق آغاز شد، 41 فرد در این اقامتگاه موقتی به بزرگی یک میدان فوتبال حضور داشتند. براساس اظهارات شاهدان عینی، آتش سوزی در سالون خیمه یی اتفاق افتاد و به سرعت تمام سالون را فرا گرفت.

نیروهای اطفائیه با حدود 50 کارمند به فرونشاندن حریق آغاز کردند. با وجود آنکه حریق به زودی زیر کنترول درآمد، نیروی اطفائیه نتوانست از سوختن کامل این اقامتگاه جلوگیری کند.

ساکنین این پناهگاه در قدم اول در یک بس جا یافتند و بعد در یک پناهگاه دیگر مهاجرین در شهر گلزِنکیرشِن منتقل شدند.

DW.COM