یونیسف: 230 میلیون طفل در بین جبهات جنگ بزرگ می شوند | آلمان و جهان | DW | 01.07.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

یونیسف: 230 میلیون طفل در بین جبهات جنگ بزرگ می شوند

خشونت های شدید علیه اطفال در سراسر جهان ابعاد وحشتناکی به خود گرفته است که شامل کشتار، قطع عضو بدن، اختطاف، بردگی و اجبار به فرار می شود. یونیسف، صندوق حمایت از اطفال ملل متحد خواهان حفاظت بیشتر از اطفال شده است.

حقوق اطفال به تعلیم و تربیت، مراقبت و حفاظت در مناطق جنگی چیزی جز یک وعده میان تهی نیست. در حال حاضر تنها در پنج کشور جنگزده سوریه، عراق، سودان جنوبی، جمهوری افریقای مرکزی و یمن حدود 21 میلیون طفل از جنگ و خشونت رنج می برند. گروه هایی مانند ملیشه های تروریست "دولت اسلامی" یا داعش و بوکوحرام آگاهانه به اصول بشری قانون بین المللی بی احترامی می کنند تا از این طریق حد اعظم توجه را به خود جلب کنند.

تید چایبان از یونیسف اوضاع را چنین شرح می دهد که «اطفال در بسترهای شان و در مکاتب بمباران می شوند. آن ها اختطاف می شوند، مورد سؤاستفاده جنسی قرار می گیرند و به حیث کودکان سرباز استخدام می شوند». در سطح جهانی از هر ده طفل یکی در منطقه و کشور دچار منازعه مسلحانه زندگی می کنند. به این ترتیب 230 میلیون طفل «در بین جبهه های جنگ» بزرگ می شوند. این عنوان گزارش سال 2015 یونیسف نیز است که در برلین ارائه شده است. این سازمان اطفال ملل متحد با این گزارش 270 صفحه یی اش می خواهد توجهات را به زندگی میلیون ها طفلی جلب کند که توسط ناامنی، نفرت و خشونت ویران شده است.

UNICEF Jahresbericht zur Lage von Kindern in Konfliktgebieten

کودکان هنوز در بسیاری کشورها مجبور به کار کردن اند

اعانه کمتر

بعد از جنگ دوم جهانی، هیچگاه مانند امروز شمار پناهجویان چنین زیاد نبوده است و هیچگاه یونیسف برای مناطق جنگزده چنین رقم بزرگ پول برای کمک های عاجل تقاضا نکرده است. این پول برای سال جاری حدود سه میلیارد دالر امریکایی می باشد. دو سوم این پول از جانب دولت ها و یک سوم آن از مدرک اعانه های خصوصی تامین می شود که جمع آوری آن پیوسته دشوارتر می گردد.

یورگین هیراویس رئیس بخش آلمانی یونیسف می گوید: «جمع آوری کمک برای قربانیان فاجعه طبیعی بسیار آسانتر از جمع آوری کمک برای پناهجویان جنگی سوریه است. مردم می گویند که فاجعه های طبیعی می توانند برای ما نیز اتفاق بیفتند، از این جهت با آن تفاهم وجود دارد، در حالی که آن دیگرش منازعات جنگی است که ما با آن بسیار سر و کار نداریم.»

گیرد مولر وزیر کمک های انکشافی آلمان مدعی شده است که «برنامه غذایی جهان و یونیسف جیره های غذایی را کاهش داده اند و با کمبود تمویل بیش از این نخواهیم توانست از کودکان و اطفال در مواقع اضطراری مراقبت کنیم.» مولر افزود که در دو سال گذشته، 70 هزار طفل در زیر خیمه های پناهجویان و مهاجران به دنیا آمده اند. مولر گفت که او خود شاهد بینوایی در این خیمه گاه ها بوده است و از ملاقاتش با یک مادر چنین حکایت کرد که هفتمین کودکش را در بغل داشت و نزدیک به وی پسر 16 ساله اش قرار داشت که هر دو پایش را از دست داده است.

مولر انتقاد کرد که آمادگی برای اعانه دادن برای پناهجویان و بیجاشدگان در آلمان نیز کمتر گردیده است: «عکس ها از جلو چشم ما می گذرند، اما متاسفانه حساسیت ها، اندکی کم شده اند.» او تاکید کرد که اما جامعه جهانی باید واکنش نشان بدهد و به عهدش وفا کند.

Afrika Bildergalerie Kindersoldaten im Süd-Sudan

سرباز گیری از میان کودکان مشکل دیگر در کشورهای دچار منازعه است

آموزش و روان درمانی

وزارت کمک های انکشافی آلمان در سال گذشته به یونیسف در پروژه هایش در مناطق جنگی، 150 میلیون یورو کمک کرده است. یک بخش بزرگ این کمک برای مراقبت از پناهجویان مناطق جنگزده سوریه و عراق مصرف شده است.

مولر گزارش داده است که «تنها در لبنان 100 هزار طفل از طریق همکاری های ما به مکتب رفته اند». قرار است کمک های مالی آلمان امسال بازهم افزایش یابد، اما وزیر نامبرده از رقم دقیق آن نام نبرد. آلمان از تمویل کنندگان بزرگ یونیسف در ایجاد مکتب برای کودکان پناهجوی سوریایی به شمار می رود.

تید چایبان می گوید که آموزش مهم است، چونکه به این وسیله کودکان و اطفال چشم اندازی به جهانی آگنده از امید می یابند. یونیسف همچنان خود را مکلف ساخته است که به اطفال از نگاه روانی و اجتماعی حمایت کند. برای این منظور در مرکزهای عادی اطفال معالجات در خود خیمه ها صورت گرفته می تواند. گیرد مولر وزیر کمک های انکشافی آلمان گفت که «امسال آلمان می خواهد این مطلب را یک موضوع عمده گرداند». گیرد مولر وعده کمک های مالی بیشتر برای حمایت های روانی و اجتماعی نمود.

DW.COM